X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Thông tư 14/2010/TT-BKH - Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 09-06-2010, 07:53 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  27194 lượt xem
  #1

  Default Thông tư 14/2010/TT-BKH - Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

  Thông tư 14/2010/TT-BKH: Giấy chứng nhận đăng ký điện tử có giá trị như Giấy chứng nhận bằng văn bản

  Ngày 04 tháng 6 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp trong đó nội dung nổi bật nhất là quy trình, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được làm rõ và khẳng định giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký điện tử.

  Được lựa chọn phương thức đăng ký doanh nghiệp:

  Từ ngày 20/7/2010, khi thông tư 14/2010/TT-BKH có hiệu lực, người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

  Để thực hiện thủ tục đăng ký qua mạng điện tử, người thành lập doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc www.businessregistration.gov.vn. Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký và Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

  Giấy chứng nhận đăng ký điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận bằng văn bản

  Tại Điều 6 Thông tư 14/2010/TT-BKH nêu rõ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện được lưu dưới dạng văn bản điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bằng văn bản do Phòng đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp
  Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký điện tử lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại cùng thời điểm có nội dung khác biệt so với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bằng văn bản thì Giấy chứng nhận có giá trị pháp lý là Giấy chứng nhận có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu mới

  Những doanh ngiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trước khi Nghị định 43/2010/NĐ-CP có hiệu lực sẽ không bắt buộc phải đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mẫu mới.

  Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng kinh doanh theo mẫu mới nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì có thể nộp Giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu kèm theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế để được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu mới trong vòng 2(hai) ngày làm việc.

  Mẫu giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục VI-5 ban hành kèm Thông tư 14/2010/TT-BKH.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2010

  - Tải về Thông tư: 14/2010/TT-BKH:
  TT14BKH1.DOC
  Danh mục phụ lục TT14BKH2.RAR

  DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG
  ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
  (ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BKH ngày 04/ 6 /2010
  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh
  - Doanh nghiệp tư nhân
  - Công ty TNHH một thành viên

  - Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  - Công ty cổ phần
  - Công ty hợp danh
  - Hộ kinh doanh

  Các mẫu Danh sách
  - Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
  - Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
  - Danh sách thành viên công ty hợp danh
  - Danh sách người đại diện theo ủy quyền
  - Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
  Thông báo của doanh nghiệp, hộ kinh doanh
  - Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
  - Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
  - Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
  - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
  -Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  -Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
  -Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
  -Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
  -Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
  - Giấy đề nghị hiệu đính thông tin
  - Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
  - Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
  - Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh

  - Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  -Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh


  Các mẫu Giấy chứng nhận
  - Doanh nghiệp tư nhân
  - Công ty TNHH một thành viên
  - Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  - Công ty cổ phần
  - Công ty hợp danh
  - Hộ kinh doanh
  - Chi nhánh, văn phòng đại diện
  Thông báo của Cơ quan Đăng ký kinh doanh

  - Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
  - Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  - Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh
  - Thông báo về việc kiểm tra thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
  - Thông báo yêu cầu doanh nghiệp đăng ký mã số thuế
  -Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
  -Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp-Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể
  - Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
  - Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
  Các mẫu khác

  - Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  - Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
  - Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của CN, VPĐD
  - Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
  - Giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  - Giấy biên nhận
  Phụ lục khác

  - Bảng chữ cái sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và hộ kinh doanh
  - Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh
  - Hướng dẫn về (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy

  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 10-08-2010 lúc 09:28 PM
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 14-06-2010, 04:10 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 14-06-2010, 04:10 PM
  Bài viết: 1
  Donquijote is offline
  #2

  Default Thông tư 14/2010/TT-BKH - Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

  2 trang web vào thử, không được trang nào cả.
 3. 14-06-2010, 04:13 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 14-06-2010, 04:13 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #3

  Default Thông tư 14/2010/TT-BKH - Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

  Trích Nguyên văn bởi Donquijote View Post
  2 trang web vào thử, không được trang nào cả.
  2 link đó dưới hình thức chứa tài liệu. Bạn download về đọc nhé, phần mềm hỗ trợ đọc văn bản tại link đây: Các phần mềm hỗ trợ đọc văn bản tài liệu
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn