X


Kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Học Viện Hành Chính

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 09-04-2008, 11:16 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  15889 lượt xem
  #1

  Default Học Viện Hành Chính

  1.Một số nét chính về Học viện Hành chính Quốc gia

  Học viện thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, các chức danh công chức hành chính các cấp, cán bộ, công chức cơ sở, công chức dự bị, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên các chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.
  * Các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện bao gồm:
  - Hệ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính và quản lý nhà nước.
  - Hệ đào tạo tiền công vụ.
  - Hệ đào tạo đại học hành chính chính quy, không chính quy và sau đại học theo các chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước.
  - Hệ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên về hành chính và quản lý nhà nước.
  - Hệ đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề.
  * Cơ cấu tổ chức của Học viện như sau:
  - Học viện Hành chính Quốc gia có Giám đốc, giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc.
  - Các Phân viện:
  + Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  + Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.
  + Các Phân viện khu vực.
  - Các tổ chức giúp Giám đốc quản lý Học viện bao gồm: 04 Ban (Tổ chức cán bộ, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Thanh tra Giáo dục - Đào tạo), Văn phòng.
  - Các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:
  Khoa đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức; Khoa sau đại học; Khoa Nhà nước và Pháp luật; Khoa Hành chính học; Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính; Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế; Khoa Quản lý nhà nước về xã hội; Khoa Quản lý tài chính công; Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự; Các khoa chuyên ngành và các bộ môn chuyên ngành khác.
  - Các tổ chức sự nghiệp bao gồm:
  Viện nghiên cứu khoa học hành chính; Tạp chí Quản lý Nhà nước; Trung tâm tin học và Thư viện; Nhà xuất bản hành chính; Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đào tạo.

  2. Vai trò của Học viện Hành chính Quốc gia trong cải cách hành chính

  Giai đoạn I (2001 – 2005) thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp Nhà nước được đánh giá đã bước đầu đổi mới theo hướng phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể là chương trình bồi dưỡng về quản lý nhà nước chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, chương trình đào tạo tiền công vụ, chương trình bồi dưỡng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. Song song với quá trình này là sự đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đó được chú trọng. Tổng số cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng 5 năm qua khoảng 2.510.000 lượt người, trong đó có 407.000 về lý luận chính trị, 894.000 về kiến thức quản lý nhà nước, 1.076.000 về chuyên môn, 37.000 về ngoại ngữ và 96.000 về tin học. Một kết quả khác đáng chú ý là sau đợt bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009, trong năm 2004 đó có gần 292.000 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bồi dưỡng trang bị kiến thức và kỹ năng hoạt động. Đạt được thành quả đáng khích lệ đó, có sự đóng góp quan trọng của Học viện Hành chính Quốc gia Bộ Nội vụ.

  Trong giai đoạn II (2006 – 2010) thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mỗi cán bộ, công chức Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở đều phải thông qua các khoá đào tạo theo chế độ bắt buộc hàng năm. Để thực hiện tốt yêu cầu này, đổi mới nội dung, phương thức, chương trình, hình thức đào tạo cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước của Học viện Hành chính Quốc gia được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ thuộc nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của cải cách hành chính.

  Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 10-04-2008 lúc 10:09 AM Lý do: Trình bày
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 03-05-2010, 03:06 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 03-05-2010, 03:06 PM
  Bài viết: 269
  monghoacongtu8x is offline
  #2

  Default Học Viện Hành Chính

  Trích Nguyên văn bởi maynangluong View Post
  Tui ngày xưa có mấy tên bạn khá thân học ở đây. Giờ làm to lắm, toàn trưởng phó phòng cả....chắc sau ni con cháu được nhờ vả.
  sau này em cũng làm cán bộ như họ và tương lai có hơn họ hay không thì chưa biết ạ?!hị hị

  hãy tin tưởng ở thế hệ vàng tương lai như em và các bạn sinh viên NAM khác của HVHC anh nha,không chỉ con,cháu chúng em sau này mà cả con cháu ngừoi khác nữa ạ
  1 PHÚT CỐ GẮNG Ở HIỆN TẠI,LÀ CHUỖI DÀI HẠNH PHÚC TRONG TƯƠNG LAI...
 3. 07-08-2012, 04:42 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 07-08-2012, 04:42 PM
  Bài viết: 3
  vanbac_tn is offline
  #3

  Default Học Viện Hành Chính

  tu tin vaz ban!ban hoc nam may roi!

 4. 05-01-2013, 05:11 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 05-01-2013, 05:11 PM
  Bài viết: 1
  mr.tmax is offline
  #4

  Default Học Viện Hành Chính

  hãy tin tưởng ở thế hệ vàng tương lai như em và các bạn sinh viên NAM khác của HVHC anh nha,không chỉ con,cháu chúng em sau này mà cả con cháu ngừoi khác nữa ạ
  hay quá
 5. 10-01-2013, 10:26 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-01-2013, 10:26 PM
  Bài viết: 9
  T.Giang KH11XH is offline
  #5

  Default Học Viện Hành Chính

  Trường mình to thật là to, oách thật là oách
 6. 13-02-2013, 09:38 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-02-2013, 09:38 AM
  Bài viết: 7
  nguyenthuylinh is offline
  #6

  Default Học Viện Hành Chính

  a ơi, đâu chỉ con trai mới có thể làm được như vậy ạh? Nhưng trước hết e phải đỗ đã, hihi
 7. 13-03-2013, 08:54 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-03-2013, 08:54 AM
  Bài viết: 2
  vanthu.napa1368 is offline
  #7

  Default Học Viện Hành Chính

  Tình hình là ông Giang chém quá, trường nhỏ quá đang nâng cấp đây nè
 8. 14-03-2013, 10:07 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 14-03-2013, 10:07 AM
  Bài viết: 90
  thanhchung_tn is offline
  #8

  Default Học Viện Hành Chính

  Trích Nguyên văn bởi T.Giang KH11XH View Post
  Trường mình to thật là to, oách thật là oách
  Thôi đồng chí Giang đừng có ở đó mơ với mộng nữa tất cả hiện tại vào nhà nước làm điều giống nhau cả thôi đừng mang tư tưởng đó đi làm sẽ mang vạ vào thân thôi.

Tags:

None