X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

điểm giống và khác nhau giữa trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 08-03-2010, 04:31 PM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  kieuvtien is offline
  10101 lượt xem
  #1

  Default điểm giống và khác nhau giữa trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự

  bà con ơi, trả lời giúp mình câu hỏi :"phân tích điểm giống và khác nhau giữa trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự trên các mặt: tính chất, đối tượng, thẩm quyền và thủ tục áp dụng ?
 2. 24-09-2010, 07:30 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 24-09-2010, 07:30 PM
  Bài viết: 1
  huyabc is offline
  #2

  Default điểm giống và khác nhau giữa trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự

  Chán quá
  Hôm nay thi đúng câu này !
  Mà ko ai trả lời

Tags:

None