X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ý nghĩa nghĩa vụ của công chức?

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 16-11-2010, 08:49 PM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  victim12 is offline
  3546 lượt xem
  #1

  Default Ý nghĩa nghĩa vụ của công chức?

  bác nào cho em biết ý nghĩa của pháp luật trong quy định về nghĩa vụ của công chức với
  Em chỉ biết mỗi cái là nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức thôi
 2. 17-11-2010, 04:30 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 17-11-2010, 04:30 PM
  Bài viết: 551
  Mưa Buồn is offline
  #2

  Default Ý nghĩa nghĩa vụ của công chức?

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
  Căn cứ theo pháp lệnh cán bộ công chức ban hành năm 2003. tại QH12 năm 2008 Quốc Hội nước CHXHCNVN đã ban hành luật cán bộ công chức.
  Bạn có thể tham khảo luật CBCC tại đây:
  http://www.hanhchinh.com.vn/share/do...71f61f1e618635

  ý nghĩa của luật đối với CBCC, có thể nằm trong mấy điều này:
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.
  Điều 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức
  Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.
  Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ
  1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
  2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
  3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.
  4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.
  5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

  Luật CBCC, nó quy định về quyền và nghĩa vụ đối với 1 người công chức, những điều mà CBCC được làm, và được bảo vệ bởi luật CBCC, nó còn quy định trách nhiệm của mỗi CBCC.
  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
  Lê Văn Hoàn - Lớp Nguồn Văn phòng K2A13
  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
  _Vì một ngày mai tươi sáng_

Tags:

None