X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Quy chế mới về kỷ luật cán bộ công chức

 1. Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 30-05-2011, 12:42 PM
  Đã viết: 1,154 bài thảo luận
  dungdng is offline
  5245 lượt xem
  #1

  Default Quy chế mới về kỷ luật cán bộ công chức

  QUY CHẾ MỚI VỀ KỶ LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC


  Nguyễn Thánh Bình


  (Khoa Nhà nước Pháp luật)


  Chế độ kỷ luật đối với cán bộ công chức là chế độ trách nhiệm pháp lý khi cán bộ công chức thực hiện hành vi vi phạm công vụ hay vi phạm các nội quy, quy chế của các cơ quan đơn vị. Chế độ kỷ luật là một nội dung quan trọng mang tính tất yếu của qui chế cán bộ công chức. Cải cách nền hành chính quốc gia ở nước ta là cải cách bộ máy hành chính cải cách thể chế hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức nên tất yếu cũng phải đổi mới chế độ kỷ luật cán bộ công chức. Ngày 17-3-2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức đã sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề mới so với chế độ kỷ luật được quy định trong Nghị định 97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ. Theo tinh thần Nghị định số 35/2005/NĐ-CP có một số nội dung quan trọng:
  1) Về đối tượng bị áp dụng kỷ luật:
  Cán bộ công chức bị thi hành kỷ luật phải là người vi phạm các quy định của pháp luật và đương nhiên họ là cán bộ công chức đương chức. Nghị định 35 còn quy định áp dụng kỷ luật đối với cán bộ công chức được điều động sang làm việc tại các tổ chức kinh tế (làm công tác quản lý ở các doanh nghiệp có vốn nhà nước…), các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (các đoàn thể, tổ chức như công đoàn, hội phụ nữ, hội nông dân…), cán bộ công chức đang nghỉ chế độ chờ làm thủ tục hưu trí và đặc biệt còn gồm những người sau khi điều động công tác về cơ quan, tổ chức, đơn vị khác phát hiện vi phạm kỷ luật.
  2) Những trường hợp chưa xem xét kỷ luật:
  Đối với cán bộ công chức đã có hành vi vi phạm kỷ luật nhưng các cơ quan nhà nước chưa được tiến hành các thủ tục để xem xét kỷ luật trong các trường hợp: cán bộ công chức đang trong thời gian nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được thủ trưởng cơ quan cho phép, đang điều trị tại các bệnh viện, đang bị tạm giam, tạm giữ chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ công chức nữ đang nghỉ thai sản. khi cán bộ công chức vi phạm kỷ luật không còn rơi vào các trường hợp này thì việc xem xét kỷ luật được tiến hành như nữ công chức hết thời hạn nghỉ thai sản, cán bộ công chức đã xuất viện…
  3) Các nguyên tắc cơ bản trong chế độ kỷ luật cán bộ công chức:
  Kỷ luật cán bộ công chức dù áp dụng hình thức nào cũng trực tiếp ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và quyền lợi của họ và gia đình họ nẹn Pháp lệnh Cán bộ công chức năm 2003 và Nghị định 35 năm 2005 quy định các nguyên tắc, công bằng. nguyên tắc khi xử lý kỷ luật cán bộ công chức trong mọi trường hợp, trong mọi hình thức kỷ luật bắt buộc phải thành lập Hội đồng kỷ luật để tránh tình trạng thủ trưởng cơ quan độc đoán kỷ luật sai hoặc cố ý trù dập cán bộ (pháp luật chỉ trừ trường hợp cán bộ công chức bị toà án phạt tù giam thì thủ trưởng kỷ luật không phải thành lập Hội đồng kỷ luật). Nguyên tắc quan trọng thứ hai là mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật nếu cán bộ công chức có nhiều hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và mức kỷ luật chung là mức kỷ luật cao hơn một. Ví dụ A vi phạm nghỉ việc đến cơ quan trễ giờ, gây mất trật tự cơ quan thì A bị xử lý cảnh cáo về vắng mặt không lý do, khiển trách về hành vi trể giờ, khiển trách về gây mất trật tự cơ quan thì cơ quan A áp dụng hình thức kỷ luật “hạ bậc lương” (hạ bậc lương là mức kỷ luật cao hơn một bậc hình thức cảnh cáo). Nguyên tắc cán bộ công chức không đồng ý với quyết định kỷ luật đều có quyền khiếu nại, riêng trường hợp buộc thôi việc thì cán bộ từ chức vụ vụ trưởng trở xuống có quyền khởi kiện vụ án hành chính trước Toà án.
  4) Thành phần Hội đồng kỷ luật (HĐKL):
  Trước đây HĐKL gồm 3 thành phần: người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu được uỷ quyền đại diện Công đoàn và đại diện cán bộ công chức. nay với tinh thần đổi mới HĐKL gồm 5 thành phần:
  ü Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu làm Chủ tịch HĐKL
  ü Đại diện ban chấp hành công đoàn
  ü Đại diện cán bộ công chức của bộ phận công tác có người vi phạm kỷ luật (do tập thể cán bộ công chức ở bộ phận đó cử ra)
  ü Người trực tiếp quản lý hành chính hoặc chuyên môn, nghiệp vụ của người vi phạm
  ü Người phụ trách tổ chức cán bộ của cơ quan đơn vị
  HĐKL làm việc theo nguyê tắc khách quan, công khai, dân chủ và chỉ họp khi có đầy đủ các thành viên, HĐKL tiến hành bỏ phiếu kín theo nguyên tắc đa số để kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật cán bộ công chức vi phạm.
  5) Các hình thức kỷ luật:
  Theo Pháp lệnh cán bộ công chức năm 2003 có 6 hình thức kỷ luật cán bộ công chức và Nghị định số 35 quy định áp dụng như sau:
  ü Khiển trách áp dụng đối với cán bộ công chức vi phạm lần đầu ở mức độ nhẹ
  ü Cảnh cáo áp dụng đối với cán bộ công chức đã bị khiển trách mà tái phạm; vi phạm ở mứ cđộ nhẹ nhưng mang tính thường xuyên; vi phạm lần đầ nhưng tính chất tương đối nghiêm trọng hoặc liên quan đến tư cách, phẩm chất của cán bộ công chức; làm giả hồ sơ, lý lịch, sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp nhưng chưa gây hậu quả….
  ü Hạ bậc lương áp dụng đối với cán bộ công chức vi phạm nghĩa vụ cán bộ công chức đang trong thời gian bị cảnh cáo mà tái phạm; vi phạm liên quan đến đạo đức, công vụ, kỷ luật cơ quan; làm giả hồ sơ lý lịch và sử dụng văn bằng giả để nâng bậc lương, nâng ngạch; vi phạm tương đối nghiêm trọng các điều cấm của cán bộ công chức….
  ü Hạ ngạch áp dụng đối với cán bộ công chức có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ mà xét thấy không đủ phẩm chất, đạo đức và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch đang đảm nhận hoặc vi phạm nghiêm trọng những điều cấm của cán bộ công chức
  ü Cách chức áp dụng đối với cán bộ công chức giữ chức vụ có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng không thể để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao
  ü Buộc thôi việc là hình thức kỷ luật nặng nhất, nghiêm khắc nhất đối với cán bộ công chức và áp dụng khi:
  · Cán bộ công chức bị Toà án phạt tù giam
  · Đang trong thời gian thi hành kỷ luật hạ ngạch, cách chức mà tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm kỷ luật
  · Cán bộ công chức vi phạm lần đầu nhưng tính chất và mức độ vi phạm rất nghiêm trọng, không còn xứng trong đội ngũ cán bộ công chức
  · Cán bộ công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước
  · Cán bộ công chức nghiện ma tuý
  · Cán bộ công chức tự ý bỏ việc và đã được cơ quan gửi giấy gọi 3 lần mà không đến
  Trường hợp cán bộ công chức bị khiển trách cảnh cáo, cách chức thì bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm một năm; bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức không được nâng ngạch hay bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời hạn ít nhất một năm; bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch thì có thể được bố trí vị trí công tác cũ hoặc chuyển làm công tác khác; bị kỷ luật cách chức bị bố trí làm công tác khác. Đối với cán bộ công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật thì không được điều động, biệt phái, bổ nhiệm, giải quyết nghỉ hưu, cho thôi việc.
  Tôi rất thích làm việc với những người giỏi hơn tôi
  Đơn giản vì họ cho tôi cảm giác mình còn phải nỗ lực rất nhiều

  ------------------------
  *
  Ngô Quốc Dũng - HVHC.15H

  * Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
  * Email: dungdng@hanhchinh.com.vn
  * Phone: -84-905.666.319


 2. 24-06-2011, 11:11 PM
  Administrator
  Bắt đầu vào 24-06-2011, 11:11 PM
  Bài viết: 165
  Nguyễn Lê is offline
  #2

  Default Quy chế mới về kỷ luật cán bộ công chức

  Vừa rồi có văn bản mới rồi đó Dũng.
  Từ ngày 05 tháng 7 năm 2011, việc xử lý kỷ luật công chức được quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP.
  Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước,
  Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau


  Liên hệ Nguyễn Lê:

  - Mail: danvuoncaudo@yahoo.com.vn- nguyenle@hanhchinh.com.vn
  - Di động: 0933.009.118


Tags:

None