X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

đề thi hết môn hành chính so sánh k 10 năm 2011 buổi chiều thời gian 120'

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 07-06-2011, 08:05 PM
  Đã viết: 15 bài thảo luận
  ruacon_114 is offline
  9586 lượt xem
  #1

  Default đề thi hết môn hành chính so sánh k 10 năm 2011 buổi chiều thời gian 120'

  câu 1: Tại sao lại nghiên cứu hành chính so sanh? phân tích vai trò của hành chính so sánh trong cải cách hành chính ở nước ta.
  câu 2: phân tích đặ điểm của hệ thống hành chính các nước phát triển. cho ví dụ minh họa cụ thể.
 2. 04-01-2012, 11:33 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 04-01-2012, 11:33 AM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #2

  Default đề thi hết môn hành chính so sánh k 10 năm 2011 buổi chiều thời gian 120'

  Hành chính so sánh
  04/01/2012, Kh10tt1 HVHC Hà Nội,
  Giảng viên: Hạ Thu Quyên
  Thi viết - đề mở - thời gian 120'
  Đề bài
  Câu 1. Thông qua việc tìm hiểu nền hành chính các nước phát triển, anh (chị) hãy chứng minh quan điểm "Mặc dù có cùng trình độ phát triển kinh tế - xã hội nhưng tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính các nước có thể không giống nhau"?
  Câu 2. Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm hành chính Nhà nước các nước đang phát triển? Cho ví dụ minh họa.
  có tốt thì tốt cho chót
 3. 05-01-2012, 12:52 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 05-01-2012, 12:52 AM
  Bài viết: 1,186
  letra_nouta is offline
  #3

  Default đề thi hết môn hành chính so sánh k 10 năm 2011 buổi chiều thời gian 120'

  Hành chính so sánh
  04/01/2012, Kh10thanhtra2 HVHC Hà Nội,
  Giảng viên: Hạ Thu Quyên
  Thi viết - đề mở - thời gian 120'
  Đề bài:
  Câu 1. Đặc điểm của nhà nước đơn nhất? so sánh với đặc điểm của nhà nước liên bang.
  Câu 2. Phân tích và làm rõ nhận định " các nước đang phát triển có xu hướng xây dựng mô hình hành chính của mình với nhiều điểm tương đồng với mẫu hình hành chính cũ ở các nhà nước thống trị cũ kết hợp với đặc điểm hành chính mang tính truyền thống của mình.  »-(¯` Lê Thiên Trà´¯)-»
  ♪♫♫Lớp : Kh10-ThanhTra1
  letra.nouta@gmail.com
  " Nơi nào có người đợi, nơi ấy có người trở về ! " 4. 27-02-2012, 08:58 PM
  Chuyên viên chính
  Bắt đầu vào 27-02-2012, 08:58 PM
  Bài viết: 527
  nguyenvanquang is offline
  #4

  Default đề thi hết môn hành chính so sánh k 10 năm 2011 buổi chiều thời gian 120'

  Trích Nguyên văn bởi duongnguyentung View Post
  khó quá mọi người ơi ai trả loi giup minh
  phan tich su anh huong của các yếu tố chính trị văn hoá truyền thống lịch sử tới nền hành chính của các quốc gia
  1. Sự ảnh hưởng của yếu tố Chính trị đến nền hành chính của các quốc gia
  Thực chất đây là định hướng chính trị, Đảng cầm quyền can thiệp mạnh vào cấu trúc tổ chức nhà nước cũng như nhân sự của nền hành chính.
  Hành chính và chính trị có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, Hành chính là một bộ phận của chính trị vừa tồn tại độc lập, vừa phụ thuộc vào chính trị. Do vậy khi một Đảng chính trị nắm quyền lãnh đạo một quốc gia , giai cấp cầm quyến sẽ định hướng sự phát triển của nền hành chính phù hợp với lợc ích giai cấp thống trị mà nhà nước là đại diện.
  Ví dụ : Nước CHXHCN Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, nên mọi hoạt động đề hướng vào việc phục vj lợi ích của đa số nhân dân vì những mục tiêu cụ thể trong từng thời kỳ khác nhau.

  Tại các quốc gia có sự thay đổi Đảng cầm quyền, chính trị có vai trò chi phối mọi hoạt động của nền hành chính từ đó kéo theo cách thức tổ chức nhà nước ,Nhân sự nà nước do giai cấp cầm quyền định hướng phục vụ cho lợi ích giai cấp cầm quyền.

  2. sự ảnh hưởng của quá trình hình thành và lịch sử phát triển , các yếu tố văn hóa đền nền hành chính
  Các quốc gia hình thành và phát triển từ nhà nước đơn nhất và cũng có quôsc gia hình thành và phát triển từ nhà nước liên bang và chịu ảnh hưởgn các yếu tố văn hóa truyền thống ở các mức độ khác nhau do vậy nền hành chính cũng khác nhau.
  Hiện tại chưa có chữ ký


Tags:

None