X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Tập quyền và phân quyền

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 01-12-2010, 12:08 PM
  Đã viết: 7 bài thảo luận
  nguyenhan is offline
  20029 lượt xem
  #1

  Default Tập quyền và phân quyền

  1. NT Tập quyền là gì? NT Phân quyền là gì?
  Nguyên tắc tập quyền là tập trung toàn bộ quyền lực nhà nước vào tay một người hoặc một cơ quan nào đó.
  Phân quyền là cách tổ chức nhà nước mà quyền lực nhà nước được phân ra cho các nhánh khác nhau, độc lập tương đối với nhau. Các nhánh này hợp tác, phối hợp, giám sát và kiềm chế lẫn nhau trong thực hiện quyền lực nhà nước.
  2. Ưu nhược điểm của NTTQ và NTPQ:
  NTTQ:
  Ưu điểm:
  + Bảo đảm quyền lực thống nhất không bị phân tán.
  + Các hoạt động, đường lối, chính sách được thực hiện xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, không có sự tranh giành quyền lực giữa các cơ quan.
  Nhược điểm:
  + Tập quyền dẫn đến chuyên chế, duy ý chí, độc tài.
  + Lạm dụng quyền lực, quan liêu
  NTPQ:
  Ưu điểm:
  + Tránh được sự chuyên quyền, độc tài trong thực hiện quyền lực nhà nước.
  + Đưa xã hội loài người lên một bước mới trong quản lý.
  Nhược điểm:
  + Dễ dẫn tới sự tranh chấp, kìm hãm lẫn nhau giữa các cơ quan nhà nước nhằm giành quyền lợi nhiều hơn trong thực thi quyền lực nhà nước.
  + Giảm đồng bộ, thống nhất và gắn kết giữa các cơ quan nhà nước.
  3. So sánh nguyên tắc tập quyền trong nhà nước xhcn và nguyên tắc phân quyền trong nhà nước tư sản:
  Tập quyền XHCN:
  + Quyền lực tập trung vào tay nhân dân thông qua Quốc Hội có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước thực hiện các quyền ( Quyền lực tập trung thống nhất )
  + Quốc hội nắm quyền lực tối cao
  + Chính phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội với nhiệm vụ hành pháp
  + Toà án là cơ quan chấp hành của quốc hội với nhiệm vụ tư pháp
  Phân Quyền TBCN
  + Quyền lực được phân chia cho 3 cơ quan ( Quyền lực ngăn cản quyền lực )
  +Quốc hội : Quyền Lập Pháp
  + Chính phủ : Quyền Hành Pháp
  + Toà Án : QuyềnTư Pháp
  + Tòa án tối cao thực hiện Quyền lực tư pháp căn cứ vào Hiến pháp, có hiệu lực đối với tất cả các vụ việc trên phương diện luật pháp và công lý, ( công tố, bảo vệ hiến phap)
  Chỉnh sửa: nguyenhan, 01-12-2010 lúc 12:23 PM
 2. 02-12-2010, 06:03 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 02-12-2010, 06:03 PM
  Bài viết: 7
  nguyenhan is offline
  #2

  Default Tập quyền và phân quyền

  I ) CTN
  1) khác nhau gữa CTN 46 và CTN hiện hành:

  CTN HP46
  CTN hiện hành
  Nhiệm kì
  Độc lập k lệ thuộc vào nhiệm kì của QH
  Phụ thuộc vào nhiệm kì QH(Nghị viện),thường là 5 năm
  Vị trí,vai trò
  Vừa đứng đầu nhà nc vừa đứng đầu chính phủ
  Tổng chỉ huy quân đội(có thực quyền,có ảnh hửng lớn)
  Nắm hành pháp,điều hành chính phủ.
  Chỉ đứng đầu nhà nc
  Tổng chỉ huy quân đội(Ảnh hưởng k lớn,k có thực quyên
  K nắm hành pháp
  Quyền hạn nhiệm vụ
  Có thể yêu cầu nghị viện thảo luận lại các dự luật đã được thông qua
  K chịu trách nhiệm gì (ngoại trừ phản bội tổ quốc)
  Chỉ được yêu cầu Qh thảo luận lại các văn bản dưới luật nhưháp lệnh,nghị quyết…
  Ngoài quyển như CTN 46,CTN hiện nay còn phải báo cáo,chịu sự giám sát,và chịu trách nhiệm trước pháp luật,QH

  Ø
  Tóm lại CTN46 có nhiều thực quyền hơn CTN hiện hành và ít chịu trách nhiệm trước Qh.
  v Tại sao trong tương lai nên sap nhập CTN và TBT:
  -vì đó là tính tất yếu và khách quan của thời đại như thế sẽ phù hợp với thong lệ quốc tế và ngoại giao
  -do nhu cầu thực tiễn và hội nhập,toàn cầu hoá .Để phù hợp và k lạc hậu so với thời đại
  -tăng cường quyền lực của CTN trong bộ máy nhà nước để CTN có nhiều quyền hơn ,uy tín hơn trong quyết định của mình
  -d0 CTN là Mắc xích gắn kết giữa các cơ quan,TBT là người đứng đầu Đảng nên khi xác nhập hai chúc danh này sẽ làm cho bộ máy hoạt động nhip nhàng,ăn khớp và dễ dàng định hướng con đường CNXH
  -Gảm đi sự chồng chéo về việc thực hiện quyền lực của các cơ quan và tránh sự bao biện làm thay của Đảng cộng sản
  II TAND và VKSND
  1) Tại sao trong tương lai cần phải lập toà xét xử theo số dân,luân án:
  Tại vì:
  - tổ chức mô hình hành chính lảnh thổ bị coi là lỗi thời k phù hợp với thong lệ quốc tế.mô hình này mang tình cào bằng bình quân chủ nghĩa,là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tồn động án ở nhiều địa phương.trong khi đó một số địa phương k có án để xử
  2) Tại sao toà án và viện cần phải có sự độc lập.
  -dựa vào công việt xét xử của TA,để tính công minh của pháp luật được thể hiện,TA và Viện chỉ tuân theo pháp luật .đó là cơ sở pháp lí để thể hiện tính công minh của pháp luật.
  - tính công bằng ,độc lập của toà án phải k có sự ảnh hưởng của các thế lực,quyền lực từ phía trên và các cơ quan cùng cấp như HDND để thẩm phán công tâm trong xét xử và định tội.
  3) trên Lí thuyết và thực tế,tính độc lập của tòa và viện như thế nào.
  • a) trên lí thuyết:HP92 ra đời,đó là cơ sỡ pháp lí cho tính độc lập của tòa và viện.như áp dụng trở lại nguyên tắc bổ nhiệm thẩm phán...
  • b) trên thực tế: Tính độc lập của tòa và viện vẫn còn hạn chế,chưa đúng nghĩa.ảnh hưởng quyền lực của cấp trên đối với cấp dưới vẫn còn tồn tại.các mối quan hệ gia đình,xã hội vẫn còn phổ biến,chi phối.do nhu cầu vật chất và quản lí,giám sát của cấp trên còn lỏng lẽo,yếu kém dẫn đến tính cân bằng của tòa và viện phai mờ
  • c) Cách khắc phục:
  • -Đảm bảo vật chất đầy đủ xho đội ngủ cán bộ tòa viện(nước ta còn nghèo"Khó quá")
  • -xây dựng một nền tư pháp mạnh
  • -tăng cường thẩm quyền cho tư pháp
  • *% Chức năng của viện kiểm sát trong tương lai:
  • -Chức năng thực hiện quyền công tố
  • -Chúc năng kiểm sát của hoạt động tư pháp
  • - Kiểm sát hoạt động tạm giữ, tạm giam người
  • -Kiểm sát hoạt động điều tra
  • -kiểm soát hoạt động của tòa án
  • -kiểm soát hoạt động thi hành án
 3. 02-12-2010, 07:59 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 02-12-2010, 07:59 PM
  Bài viết: 7
  nguyenhan is offline
  #3

  Post Tập quyền và phân quyền

  III) chính quyền địa phương:
  1. Cơ chế song trùng trực thuộc của UBND có những j bất cập?
  -QH trói buộc UBND theo 2 chiều,điều này gây nên bất cập pháp lí cho việc tổ chức của UBND trên thực tế.cho đến nay PL chưa có cơ chế nnao2 xử lí.như
  + P luật hiện hành k qui định trường hợp UB cấp trên k phê chuẩn kết quả bầu cử UBND của HĐND cấp dưới thì sẽ như thế nào,xữ lí ra sao
  -UBND vừa chấp hành quyết định cấp trên vừa chấp chấp hành quyết định của HĐND về 1 vấn đề(nếu ý kiến khác nhau),dẩn đến k thực hiện được.
  -việc bầu hay bổ nhiệm chủ tịch UBND vẫn là vấn đề khó khăn giữa HĐND và chủ tịch cấp trên.
  2. Chủ tịch UB cấp trên k đồng ý việc HĐND cấp dưới bầu chủ tịch thì sẽ xử lí như thế nào?
  –nếu là chủ tịch UB đầu tiên thì chủ tịch UB cấp trên phải chấp nhận Chủ tịch UB do HĐND cấp dưới bầu ra,nhưng sau 1 thời gian chủ tịch UB cấp trên có thể điều động đi nơi khác hoạc bãi nhiệm
  –Niếu là chủ tịch UB thứ 2 trở đi thì chủ tịch UBnd cấp dưới là người do chủ tịch UBND cấp trên bổ nhiệm(chủ tịch này có thể k là thành viên của HĐND )

  IV) CHÍNH PHỦ:
  Ø Tại sao cần phải tăng cường nhiệm vụ,quyền hạn,tiếng nói của TT:
  Tại vì CP là cơ quan hành chính cao nhất,TT là người đứng đầu chính phủ,có trách nhiệm quản lí,giám sát,báo cáo và chịu trách nhiệm trước QH và CTN
  -Nước ta là nước tập quyền nhưng hiện nay nguyên tắc phân quyền đang được nguyên cứu và có xu hướng thay thế trong tương lai vì đó là sự tiến bộ.
  -Nước ta đang hội nhập,kinh tế nhiều thành phần,trách ,xã hội đang phát triển.trách nhiệm của chính phủ,TT,Bộ,Cơ quan ngang bộ càng lớn.Vì thế nhất thiết phải nâng cao tiếng nói của TT để xứng tầm với trách nhiệm trong thời đại hội nhập
  Ø Định hướng đổi mới của CP(tài liệu thầy Quang trang 43)
  Ø Tại sao cần phải sáp nhập và sắp xếp lại các cơ quan bộ,nghang Bộ và cách sắp xếp đó như thế nào?
  Cần sắp xếp và sáp nhập lại các cơ quan bộ,ngang bộ vì:
  -nhu cầu của thực tế khách quan và sự phát triển của xã hội(hội nhập,kinh tế phát triên),đòi hỏi cần phải sác nhập và sắp xếp lại.
  -khi đất nước phát triển 1 số bộ ,cơ quan ngang bộ không còn phù hợp với thực tế sự phát triển của xã hội,dẫn đến quản lí,tổ chức k hiệu quả,nhiều tiêu cực phát sinh.
  - chủ trương”tinh giản bộ máy”được áp dụng từ Tw đến địa phương
  - Tăng cường tính chuyên môn hoá sâu hơn của các bộ,cơ quan ngang bộ.

  v Và nhà nước ta đã thực hiện như sau:
  -Xác nhập bộ thương mại và bộ công nghiệp thành bộ công thương
  -Xác nhập UB TDTT,tổng cục du lịch và mảng văn hoá của bộ văn hoá thong tin thành bộ văn hoá thể thao và du lịch
  -Xác nhập bộ văn hoá thong tin và bộ bưu chính viễn thông thành bộ thong tin và truyền thông
  -bộ thuỷ sản và bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành bộ nông nghiệp à phát triển nông thôn

Tags:

None