X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Giúp mình phân tích quy luật lượng và chất

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 23-04-2010, 05:32 PM
  Đã viết: 2 bài thảo luận
  dautrungduc is offline
  30836 lượt xem
  #1

  Default Giúp mình phân tích quy luật lượng và chất

  Hi! chào các bạn. Mình là sv trường đại học Ngoại Thương. HIên mình đang học môn học " những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác - lê nin ". Môn này khá khó học
  Mình có 1 số câu hỏi, ai có thể giúp mình trả lời đc hok ( gv môn này yêu cầu viết tiểu luạn 10 trang ai giúp mình với ) gv cho đề bài với 3 câu hỏi như sau:
  1. Phân tích quy luật : từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại? liên hệ vs tình hình kinh tế VN
  2. Tìm hiểu lịch sử ra đời của tiền tệ thế giới đặc biệt là đồng tiền giấy ?
  3. Phân tích tình hình thực hiện chính sách dân tộc của đảng và nhà nước ta hiên nay
  Chỉnh sửa: cnam_09, 27-04-2010 lúc 10:34 PM Lý do: Đặt tiêu đề chưa chính xác
 2. 27-04-2010, 07:20 PM
  Khách Mời Danh Dự
  Bắt đầu vào 27-04-2010, 07:20 PM
  Bài viết: 62
  Kieu Quyen is offline
  #2

  Default Giúp mình phân tích quy luật lượng và chất

  Quy luật chuyển hóa từ thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất & ngược lại:
  Chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy:
  - Chất - tính quy định vốn có của sự vật, đặc trưng cho sự vật là nó, giúp phân biệt nó với sự vật khác.
  - Lượng - tính quy định vốn có của sự vật, biểu thị quy mô, tốc độ vận động, phát triển của sự vật cũng như của các thuộc tính (chất) của nó.
  - Độ - giới hạn mà trong đó sự thay đổi về Lượng chưa làm Chất thay đổi căn bản.
  - Điểm nút - mốc (giới hạn) mà sự thay đổi về Lượng vượt qua nó sẽ làm Chất thay đổi căn bản.
  - Bước nhảy - sự chuyển hóa về Chất do những thay đổi về Lượng trước đó gây ra; Bước nhảy là giai đoạn cơ bản trong tiến trình phát triển của sự vật, nó tồn tại khách quan, phổ biến, đa dạng (Bước nhảy toàn bộ/Bước nhảy cục bộ; Bước nhảy đột biến/Bước nhảy dần dần; Bước nhảy tự nhiên/Bước nhảy xã hội/Bước nhảy tư duy).
  Nội dung quy luật:
  - Mọi sự vật đều được đặc trưng bằng sự thống nhất giữa Chất và Lượng.
  - Sự vật bắt đầu vận động, phát triển bằng sự thay đổi về Lượng (liên tục, tiệm tiến); nếu Lượng thay đổi trong độ, chưa vượt quá điểm nút thì Chất không thay đổi căn bản; khi Lượng thay đổi vượt qua độ, quá điểm nút thì Chất sẽ thay đổi căn bản, bước nhảy xảy ra.
  - Bước nhảy làm cho Chất thay đổi (gián đoạn, đột biến) – Chất (Sự vật ) cũ mất đi, Chất (Sự vật) mới ra đời; Chất mới gây ra sự thay đổi về Lượng (làm thay đổi quy mô tồn tại, tốc độ, nhịp điệu vận động, phát triển của sự vật ).
  - Sự thay đổi về Lượng gây ra sự thay đổi về Chất; sự thay đổi về Chất gây ra sự thay đổi về Lượng là phương thức vận động, phát triển của mọi sự vật trong thế giới; phát triển vừa mang tính liên tục vừa mang tính gián đoạn.
  Phân tích:
  Trong quá trình vận động và phát triển, Chất và Lượng của sự vật cũng biến đổi. Sự thay đổi của Lượng và của Chất không diễn ra độc lập với nhau, mà chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng không phải bất kỳ sự thay đổi nào của Lượng cũng ngay lập tức làm thay đổi căn bản Chất của sự vật. Lượng của sự vật có thể thay đổi trong một giới hạn nhất định mà không làm thay đổi căn bản Chất của sự vật đó. Khi vượt qua giới hạn đó sẽ làm cho sự vật không còn là nó, chất cũ mất đi, chất mới ra đời (bước nhảy xảy ra).
  Vd: Khi xét các trạng thái tồn tại khác nhau của nước với tư cách là những chất khác nhau (chất – trạng thái), ứng với chất - trạng thái đó, Lượng ở đây là nhiệt độ, thì dù Lượng có thay đổi trong một phạm vi khá lớn (0 độ C< t<100 độ C), nước vẫn ở trạng thái lỏng (tức là chưa thay đổi về chất – trạng thái). Khi nhiệt độ của nước giảm đến 0 độ C nước sẽ chuyển sang trạng thái rắn và khi đạt đến 100 độ C nước sẽ chuyển sang trạng thái hơi (bước nhảy xảy ra). Ở đây, 0 độ C và 100 độ được gọi là điểm nút.
  Sự thay đổi về chất là kết quả của sự thay đổi về lượng khi đạt đến điểm nút. Sau khi ra đời, chất mới có tác động trở lại sự thay đổi của lượng. Chất mới có thể làm thay đổi quy mô tồn tại của sự vật, làm thay đổi nhịp điệu của sự vận động và phát triển của sự vật đó.
  Ýùnghĩa phương pháp luận:
  Trong hoạt động nhận thức chủ thể phải:
  - Phát hiện chính xác các quy định về chất và lượng của sự vật; thấy được sự thống nhất giữa chúng để xác định đúng độ, điểm nút của sự vật;
  - Phân tích kết cấu và điều kiện tồn tại của sự vật để xác định đúng tính chất, quy mô, tiến độ của bước nhảy có thể xảy ra;
  - Hiểu rằng, chất chỉ thay đổi khi lượng thay đổi vượt quá độ, quá điểm nút; còn nếu lượng chưa thay đổi qua độ, chưa qua điểm nút thì bước chưa thể xảy ra, chất chưa thay đổi căn bản được;
  - Xác định được chất mới (sau khi sự vật thực hiện bước nhảy), qua đó xác định lượng độ, điểm nút và bước nhảy, tức định hình được sự vật mới phải ra đời thay thế sự vật cũ như thế nào.
  Trong hoạt động thực tiễn chủ thể phải:
  - Hiểu rõphương thức vận động và phát triển của sự vật; từ đó xây dựng các đối sách thích hợp;
  - Thông qua hoạt động thực tiễn, sử dụng linh hoạt các công cụ, phương tiện vật chất can thiệp đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức độ vào tiến trình vận động và phát triểncủa sự vật, lèo lái nó theo đúng quy luật và hợp lợi ích cùa chúng ta. Cụ thể:
  - Muốn có sự thay đổi về chất phải kiên trì tích lũy thay đổi về lượng;
  - Muốn duy trì sự ổn định của chất phải giữ sự thay đổi về lượng trong phạm vi giới hạn độ;
  - Khi lượng thay đổi đạt tới giới hạn độphải kiên quyết thực hiện bước nhảy.
  Chỉnh sửa: cnam_09, 27-04-2010 lúc 10:30 PM

Tags:

None