X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Một số tình huống của luật hành chính:

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-06-2011, 01:54 PM
  Đã viết: 2,112 bài thảo luận
  hoangtunapa90 is offline
  12865 lượt xem
  #1

  Red face Một số tình huống của luật hành chính:

  MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH:
  I.Cán bộ,công chức:

  1.Nguyễn văn A có hành vi gây rối trật tự công cộng.A bị chủ tịch UBND xã ra quyết định phạt tiền,A không có tiền nộp UBND xã buộc A lao động công ích tại ủy ban 10 Ngày hành vi lao động công ích của A có phải là hành vi công vụ không.Giả sử A là công chức.
  - Trả lời : Hành vi lao động công ích của A không phải là hành vi công vụ. Căn cứ vào điều 2 luật cán bộ,công chức.
  2.Ông X là công chức làm việc tại văn phòng UBND huyện, X nghiện hút, chủ tịch UBND huyện ra quyết định đưa X vào cơ sở chữa bệnh cai nghiện, việc X vào cơ sở cai nghiện có phải là hành thức kỷ luật không.
  - Trả lời : Đây là xử lý vi phạm hành chính.
  3.Trần văn B là công chức làm việc tại văn phòng UBND huyện gần đây B có hành vi vi phạm kỷ luật cơ quan, chủ tịch UBND ra quyết định kỷ luật B với hình thức hạ một bậc lương việc áp dụng hình thức kỷ luật trên đúng hay sai, tại sao.
  - Trả lời: Hành vi vi phạm của anh B bị kỷ luật là đúng nếu liên quan đến đạo đức công vụ.
  4.Bà Xuân là công chức địa chính, có hành vi vi phạm pháp luật khi thực hiện công việc được giao nên cách đây 6 tháng bị kỷ luật ở hình thức hạ một bậc lương nay lại tái phạm lên bị cơ quan có thẩm quyền ở mức hạ nghạch việc xử lý trên đúng hay sai.tại sao.
  - Trả lời : Việc ra quyết định hạ nghạch đối với bà Xuân là sai.
  5.Công chức A thực hiện hành vi vi phạm 1/1/2010 theo quy định của pháp luật A phải bị xử lý kỷ luật.Ngày 1/5/2010 hành vi vi phạm bị phát hiện,1/11/2010 thủ trưởng cơ quan ra quyết định kỷ luật về hành vi nêu trên.
  + Có ý kiến gì về việc trên.
  + Giả sử cuối tháng 12/2011 mới phát hiện vi phạm thì việc xử lý vi phạm sẽ như thế nào.
  - Trả lời :
  + Vụ việc trên đã hết thời hạn xử lý.
  + Giả sử đó phải khẩn trương xử lý kỷ luật đến ngày 31/12/2011.
  6.Nguyễn văn B là chuyên viên của sở kế hoạch- đầu tư tỉnh H, theo yêu cầu công tác B được biệt phái về văn phòng UBND huyện C, B có hành vi vi phạm kye luật ở mức cảnh cáo,chủ tịch UBND huyện C đã ra quyết định với hình thức cảnh cáo đối với B.
  + Thời hạn biệt phái là bao lâu.
  + Theo anh chị B được biệt phái về bộ phận nào của văn phòng UBND huyện C.
  +Chủ tịch UBND huyện C, ban hành quyết định có đúng thẩm quyền không.
  - TRả lời :
  + Thời hạn biệt phái không quá 3 năm.
  + Chủ tịch UNND huyện ra quyết định là sai, vì phải do hội đồng kỷ luật xem xét quy định tại khoản 2 – điều 10- nghị định 35.
  7.Ông C là giám đốc một sở thuộc ủy ban nhân dân tỉnh H, Ông C là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh H do có sai phạm trong quản lý lên ông C đã bị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với chức vụ giám đốc sở và đại biểu hội đồng nhân dân. Hãy bình luận về ý kiến trên.
  - Trả lời :
  + Theo Khoản 3 điều 6 nghị định 13 quy định chủ tịch ủy ban nhân dân ra quyết định là đúng thẩm quyền ( K2- D81 luật cán bô, công chức).
  + Chủ tịch tỉnh không thể tạm đình chỉ công tác chức danh đại biểu hội đồng nhân dân.
  8.Cán bộ công chức và vi phạm hình sự:
  - Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật mà có đầy đủ dấu hiệu của tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến cán bộ, công chức trong bộ luật hình sự có những tội phạm gắn với việc thực thi công vụ ( khoa học pháp lý gọi là tội phạm có tính chất đặc thù ) bên cạnh đó có những tội phạm không gắn với hoạt động công vụ, gọi là tội phạm không có tính chất đặc thù.
  - Những tội phạm gắn với thực thi công vụ:
  + Nhận hối lộ Điều 279 bộ luật hình sự.
  + Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ( điều 281 bộ luật hình sự).
  + Tội lạm quyền trong thi hành công vụ điều 282.
  + Tội giả mạo trong cong tác điều 284.
  + Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng điều 285.
  + Chủ thể thực hiện những tội này là người có chức vụ theo quy định bộ luật hình sự là người được giao thục hiện một công vụ nhất định có quyền hạn nhất định trong thi hành công vụ.
  - Tội phạm không gắn với hoạt động công vụ:
  + Trong trường hợp cán bộ, công chức thực hiện tội phạm không gắn với hoạt động công vụ thì họ se bị truy tố như những công dân khác phạm tội,Tuy nhiên nếu có sự lợi dụng chức vụ quyền hạn của cán bộ công chức đây có thể là tình tiết tăng nặng để xử lý nghiêm khắc hơn so với các công dân khác cùng phạm tội đó. Ví dụ : điều 156 quy định, tội sản xuất buôn bán hàng giả nếu người phạm tội này lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi tội phạm thì phải chịu hình phạt quy định tại khoản 2 trong trường hợp tương tự thì công dân khác chỉ phải chịu hình phạt quy định ở khoản 1.
  9.Cán bộ,công chức và vi phạm hành chính:
  - Cán bộ công chức vi phạm hành chính thì bị xử lý theo quy định về vi phạm hành chính.
  - Một số vi phạm hành chính chỉ được thực hiện bởi cán bộ - công chức.Đây là những vi phạm gắn với hoạt động công vụ của cán bộ - công chức Ví dụ : hành vi “ từ chối trái pháp luật việc cung cấp dịch vu bưu chính dịch vụ chuyển phát thư quy định tại điều 6-9 nghị định 142/2004 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính viễn thông và tần số vô tuyến điện.
  - Trong trường hợp cán bộ - công chức vi phạm hành chính không gắn với hoạt động công vụ thì bị xử lý vi phạm hành chính như các công dân khác.vid dụ : vượt đèn đỏ.
  10.Cán bộ, công chức và vi phạm dân sự:
  - Điều 619 bộ luật dân sự cán bộ,công chức trong khi thi hành công vụ gây tổn hại vật chất cho người khác cơ quan tổ chức bồi thường sau đó cán bộ,công chức hoàn trả lại cho cơ quan.
  - Cán bộ,công chức vi phạm luật dân sự bị xử lý như các cá nhân khác.
  11. Phạm vi điều chỉnh luật cán bộ,công chức năm 2008:
  - Luật cán bộ- công chức quy định về nhưngc vấn đề cơ bản nhất quan trọng nhất liên quan đến cán bộ- công chức.
  - Luật này tách cán bộ - công chức với viên chức đây là cải cách lớn nhất trong lịch sử nền công vụ việt nam.gần 1.5 triệu người làm việc trong khu vực sự nghiệp công lập từ cấp trung ương chở xuống được tách riêng ra để điều chỉnh trong văn bản khác.Nhờ có việc phân rõ các đối tượng cán bộ - công chức với viên chức nên các chính sách đối với các đối tượng được quy định rõ ràng không có sự lẫn lộn phù hợp với đặc thù vị trí việc làm của từng đối tượng.
  12.Ý Nghĩa của luật cán bộ - công chức:
  - Luật cán bộ - công chức ra đời nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính hoàn thiện chế độ công vụ xác định đúng địa vị pháp lý của cán bộ - công chức là công bộc của dân.
  - Luật này tách cán bộ công chức với viên chức.
  - Vấn đề năng lực công tác tai năng của cán bộ,công chức được coi trọng chẳng hạn trong việc đánh giá cán bộ,công chức năng lực công tác là một trong những tiêu chí quan trọng cán bộ công chức dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực kém vẫn bố trí công tác khác. Trong việc tuyển dụng cán bộ công chức không chỉ người có công, người dân tộc thiểu số được ưu tiên mà người có tài năng được ưu tiên.
  - Trong việc nâng nghạch phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh trong thi nâng ngạch nhằm chọn người giỏi hơn.
  - Vấn đề đạo đức và văn hóa giao tiếp đã được luật hóa nhằm nhấn mạnh cán bộ công chức xứng đáng là người đầy tớ của nhân dân.
  - Thời hiệu xử lý kỷ luật được kéo dài nhằm xử lý triệt để nghiêm minh các vi phạm.
  12.Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước và vi phạm bị tòa án phạt tù cho hưởng án treo.Tháng 4/2010 trước khi bị tòa tuyên cơ quan tôi ra quyết định tạm đình chỉ công tác 6 tháng .Từ đó không có hình thức kỷ luật tôi làm đơn nhiều lần xin cơ quan bố trí công việc khác nhưng đến nay vẫn không được giải quyết.
  - Trả lời : Thời gian đình chỉ công tác 6 tháng là sai.

  II.Vi phạm hành chính :

  1.Khi nào một người được coi là vi phạm hành chính:
  - Khi hội tụ đủ các dấu hiệu của vi phạm hành chính : tính trái pháp luật, hậu quả, có lỗi , năng lực chịu trách nhiệm hành chính.
  2.Khi nào một người không bị coi là vi phạm hành chính:
  - Khi người đó thiếu một dấu hiệu thì không bị coi là vi phạm hành chính.
  3.Cơ quan người có thẩm quyền ra quyết định hành vi vi phạm hành chính và cách thức biện pháp xử lý:
  - Được quy định tại điều 2 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính : Điều 2. Thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác
  Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước; quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính.
  4.Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính :
  - Được quy định tại điều 3 của pháp lệnh.
  5.Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính:
  - Được quy định tại điều 28 – 42 của pháp lệnh.
  6.Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính:
  - Được quy định tại điều 53 – điều 61.
  7.Tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính:
  - Khoản 3 – điều 2.
  - Điều 12.
  - Điều 66- 67.
  - Điều 54.

  III.Xét xử hành chính ở việt nam:

  1.Mọi quyết định hành chính đều là đối tượng xét xử của tòa án nhân dân.
  - Sai, theo quy định tại điều 11,12.
  2.Chỉ cá nhân mới có quyền khởi kiện vụ án hành chính.
  - Sai , khoản 5 – điều 4.
  3.Chỉ cơ quan hành chính nhà nước mới có thể là người bị kiện trong các vụ án hành chính:
  - Sai, khoản 6 điều 4 và điều 12.
  4.Người khởi kiện có quyền kháng cáo lại bản án ở các cấp xét xử.
  - Sai, đương sự chỉ có quyền kháng cáo đối với bản án của cấp sơ thẩm.
  5.Mọi quyết định hành chính bị khởi kiện đều phải qua khiếu nại lần đầu.
  - Đúng.
  6.Người khởi kiện luôn là người bị quyết định hành chính xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
  - Sai, Khoản 5 điều 4
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 2. 22-03-2012, 11:54 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 22-03-2012, 11:54 PM
  Bài viết: 2
  phalaibuon is offline
  #2

  Default Một số tình huống của luật hành chính:

  Bạn có thể đưa lên thêm một số tình huống nữa được không vậy ?
  Mình cảm ơn nhiều nha.
 3. 04-04-2012, 06:48 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 04-04-2012, 06:48 PM
  Bài viết: 221
  thaibinhduong is offline
  #3

  Default Một số tình huống của luật hành chính:

  MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG LUẬT HÀNH CHÍNH.

  TH1. Vợ chồng anh B, chị K có hộ khẩu thường trú tại xã X, Huyện Y. Do vợ chồng anh B sinh thêm con thứ ba, nên chủ tịch ủy ban nhân dân xã X ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh B là 200.000 đ, chị K là 400,000 đ và kiến nghị với ủy ban nhân dân huyện Y trục xuất khỏi địa phương đối với vợ chồng anh, chị B. Hỏi?
  1. có những quan hệ hành chính nào xuất hiện trong ví dụ trên?
  2. Đề xuất hướng giải quyết việc trên?
  TH2: Cơ quan thuế tỉnh K khi kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại công ty M đã phát hiện công ty M có hành vi kinh doanh một số mặt hàng không nằm trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty?
  hỏi: cơ quan thuế tỉnh K có quyền xử phạt hành chính đối với công ty M về hành vi nói trến không? tại sao?
  TH3: Để bảo vệ mùa màng, ủy ban nhân dân tỉnh B đã ban hành quy định: Nếu gia đình nào để gia xúc, gia cầm phá hoại mùa màng sẽ bị phạt tiền từ 200,000 đến 500,000 đ và tịch thu con gia xúc, gia cầm đó. Việc làm của ủy ban nhân dân tỉnh B là đúng hay sai; Tại sao?
  TH4: để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa mới, nhân dân xóm 1, xã Y xây dựng hương ước ( hương ước này đã được chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phê chuẩn), trong số đó có nội dung: Gia đình nào tổ chức việc cưới xin cho con cháu mà có hút thuốc lá thì sẽ bị phạt 300,000 đ, số tiền thu được sẽ được đưa vào quỹ chung của xóm. Nội dung của hương ước là đúng hay sai? tại sao?
  TH5: Cách đây 30 tháng, ông A đã có hành vi xây nhà lấn chiếm đất công. Nay hành vi đó mới bị phát hiện. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử phạt hành chính với ông A với mức phạt là 3,000,000 đ và buộc ông A phải tháo dỡ phần xây dựng trái phép. Bình luận về việc xử lý của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.
  TH6: M, 16 tuổi đã có hành vi gây rối trật tự công cộng tại địa bàn X, Quận Y. Bị công an huyện X xử lý bằng hình thức xử phạt hành chính với số tiền là 50.000 đ. M viết đơn khiếu nại đến trưởng công an phường và nhận được trae lời của là công an phường vẫn giữ nguyên quyết định xử phạt hành chính.
  Hỏi: việc xử phạt hành chính của trưởng công an Hà Nội là đúng hay sai? Tại sao?Đề xuất hướng giai quyết?
  TH7: Anh B là chuyên viên của sở kế hoạch- đầu tư tỉnh H. được biệt phái về văn phòng ủy ban nhân dân huyện C tỉnh H. Trong thời gian làm việc tại văn phòng ủy ban nhân dân huyện C, Anh B có hành vi vi phạm kỷ luật và bị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện C đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối vơi B. Việc ban hành quyết định kỷ luật của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện C có đúng thẩm quyền không? Tại sao?
  TH8: Các trường hợp sau đây đúng hay sai? Tại sao?
  1. ông B là trưởng đoàn ca múa nhạc thuộc sở văn hóa-thông tin sở văn hóa,thể thao và du lịch tỉnh M nên ông B là công chức
  TH9: K lái xe ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ nên bị trưởng phòng cảnh sát giao thông số 1 của tỉnh A ra quyết định tạm giữ xe ô tô. Khi nhận lại xe, K phát hiện chiếc xe của mình đã bị mất một số phụ tùng ( có xác nhận của trưởng phòng cảnh sát giao thông số 1)
  Hỏi: K có quyền khởi kiện vụ án hành chính về việc mất tài sản không ,tại sao?
  TH10: Anh Trần Văn C là công chức tại sở N. Do mâu thuẫn với trưởng phòng, anh C đã tự ý bỏ việc 2 tháng. Trưởng phòng đã triệu tập anh C trở lại công tác nhưng anh C không tới cơ quan làm việc. Hãy đề xuất phương án xử lý vụ việc trên?
  TH11: ông Nguyễn Văn C có hành vi trộm cắp vặt, đã được giáo dục tại xã nhưng không tiến bộ. Chủ tịch ủy bạn nhân dân . Vhủ tịch ủy ban nhân dân xã đã quyết định phạt tiền hành chính với hình thức cảnh cáo, phạt tiền 200,000 đ. Không đồng ý với quyết định trên, ông C muốn khởi kiện vụ án hành chính. hãy hướng dẫn ông C thực hiện khởi kiện vụ án hành chính.
  TH12: ông Nguyễn Văn A là một công nhân tại công ty X. Ông A đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Huyện. Hỏi: Ông A có phải là công chức không, tại sao?
  TH13: Để góp phần xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, sau khi được sự nhất trí của HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh N đã ban hành bản quy định về các hành vi vi phạm hành chính ở nơi công cộng và mức xử phạt đối với từng hành vi đó. Anh chị hãy bình luận sự việc trên?
  TH14: ông Lê Văn C là giám đốc một sở của UBND Tỉnh H. ông C cũng đồng thời là đại biểu HĐND Tỉnh H. Do có sai phạm trong quản lý, nên ông C đã bị Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với chức vụ giám đốc sở và đại biểu HĐND của ông C. Hãy bình luận quyết định tạm đình chỉ công tác nêu trên của chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh H.
  TH15: Ông Nguyễn Văn M đến tạm trú tại xã X. Trong quá trình kiêm tra, công an xã X phát hiện ông M đã không đăng ký tạm trú. Trưởng đoàn công an đã ra quyết định xử phạt hành chính với ông M. Không đồng ý với quyết định xử phạt trên, ông M đã khiếu nại lên Trưởng công an Huyện, đồng thời viết đơn khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án nhân dân Huyện?
  hỏi: 1.có những quan hệ pháp luật hành chính nào phát sinh trong ví dụ trên?
  2. viết đơn khởi kiện vụ án hành chính giúp ông C.
  TRƯỜNG SA HOÀNG SA MÃI MÃI LÀ CỦA VIỆT NAM
  vì tổ quốc sãn sàng hiến dâng cả máu của mình

Tags:

None