Chào mọi người, em đang phải làm bài tập mà có hỏi về văn bản hành chính thông dụng có anh chị nào biết khái niệm hay có tài liệu liên quan xin chỉ giúp em với.