X


Kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Đề thi hết môn Luật Quốc tế các năm

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 18-12-2008, 08:48 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  17731 lượt xem
  #1

  Default Đề thi hết môn Luật Quốc tế các năm

  Đề thi hết môn Luật Quốc tế năm 2008 (các lớp ks7d, ks7c)

  Câu 1: Pháp luật của Việt Nam có sử dụng phương thức lựa chọn Quốc tịch hay không? Cho ví dụ?

  Câu 2: Phân tích nội dung, ý nghĩa của chế độ tàu thuyền qua lại vô hại trong lãnh hải của quốc gia ven biển?

  Câu 3: Tại sao cơ quan đại diện ngoại giao được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao? Ý nghĩa của những quy đinh đó?

  Câu 4: So sánh chủ thể của công pháp quốc tế và chủ thể của tư pháp quốc tế?
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 21-01-2010, 05:18 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 21-01-2010, 05:18 PM
  Bài viết: 22
  vịt nhựa is offline
  #2

  Default Đề thi hết môn Luật Quốc tế các năm

  Đề Luật quốc tế năm 2010
  CS Hà Nội - Buổi sáng


  Câu 1: Tại sao lại đặt vấn đề pháp lý đối với quốc gai trong công pháp quốc tế và ý nghĩa của từng loại.

  Câu 2: Nội dung ý nghĩa của chế độ đãi ngộ quốc dân và chế độ tối huệ quốc phân tích cho ví dụ cụ thể.

  Câu 3:tại sao cá nhân ko thể là chủ thể của công phá quốc tế


  --------------------


  Buổi chiều

  Câu 1: So sánh các đặc điểm cơ bản của công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế.

  Câu 2: Bình luận nguyên tắc tôn trọng quyền cơ bản của con người.

  Câu 3: Ý nghĩa của việc các quốc gia tự nguyện thực hiện cam kết quốc tế của mình.
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 27-01-2010 lúc 10:59 AM Lý do: Trình bày!
 3. 27-01-2010, 11:01 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 27-01-2010, 11:01 AM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #3

  Default Đề thi hết môn Luật Quốc tế các năm

  Đề thi Luật Quốc tế năm 2010
  Cơ sở TP.HCM - Buổi sáng - 120'

  Câu 1: Tại sao nói quốc gia là chủ thể chủ yếu và cơ bản của công pháp quốc tế? (3đ)

  Câu 2: Cơ quan đại diện lãnh sự so với cơ quan đại diện ngoại giao có những điểm khác biệt cơ bản gì? (4đ)

  Câu 3: Trình bày và nhận xét về những quy định của Hiến chương và cơ cấu tổ chức của Liên hợp quốc? (3đ)  @ Yêu cầu không bình luận ở đây!
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 4. 27-01-2010, 11:26 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 27-01-2010, 11:26 AM
  Bài viết: 282
  lollipop is offline
  #4

  Default Đề thi hết môn Luật Quốc tế các năm

  Câu 1: Tại sao nói Quốc gia là chủ thể chủ yếu và cơ bản của Công pháp quốc tế.? (3đ)

  Câu 2: Cơ quan đại diện lãnh sự so với cơ quan đại diện ngoại giao có những điểm khác biệt cơ bản gì? (4đ)

  Câu 3: Trình bày và nhận xét về những quy định của hiến chương về cơ cấu tổ chức của LHQ. (3đ)

  Thời gian 120'
 5. 27-01-2010, 06:25 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 27-01-2010, 06:25 PM
  Bài viết: 68
  sau_rom_KS8G is offline
  #5

  Default Đề thi hết môn Luật Quốc tế các năm

  Đề thi LQT cơ sở tại TP HCM - năm 2010 - buổi chiều
  Thời gian 120'
  TS được sử dụng tài liệu, CB coi thi không giải thích gì thêm.

  Câu 1: Việc thực hiện điều ước quốc tế dựa trên những nguyên tắc nào ? Tại sao ?
  Câu 2: Tại sao nói nội thủy thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và riêng biệt, nhưng lãnh hải chỉ thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của quốc gia ven biển ?
  Câu 3: Phân biệt cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự.
  -:¦:-•:*'*:•.*-* •:*'*:•-:¦:-
  -:¦:-•:*'*:•.sau_rom_iu-mua_dong •:*'*:•-:¦:-
  -:¦:-•:*'*:•..GOOD LUCK ! .•:*'*:•-:¦:-
  -:¦:-•:*'*:•:.•:*''*:•-:¦:-
 6. 16-06-2012, 10:10 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 16-06-2012, 10:10 AM
  Bài viết: 2
  caithe is offline
  #6

  Default Đề thi hết môn Luật Quốc tế các năm

  sao khong cho tra loi luon de ?

  ---------- Post added at 10:10 AM ---------- Previous post was at 10:08 AM ----------

  Mình cần một tài liệu về Luật Quốc tế để thi, a/e nao giup với, cảm ơn nhiều ?