X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Kĩ thuật soạn thảo biên bản, báo cáo

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 31-12-2009, 09:40 AM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  thuongphu is offline
  15264 lượt xem
  #1

  Default Kĩ thuật soạn thảo biên bản, báo cáo

  Chào Anh Nguyen Vu An

  Tôi sắp thi môn Kỹ thuật ST & BH Văn bản (chương trình tiền công vụ). Đọc đề thi anh post mà thấy khó quá. Nhất là phần lập các văn bản (báo cáo, biên bản ...) vì tôi không phải dân chuyên về hành chính mà ...

  Anh có đáp án những đề thi trên không ? Post giúp anh em với

  Chân thành

  Thương Phú
 2. 31-12-2009, 02:49 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 31-12-2009, 02:49 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #2

  Default Kĩ thuật soạn thảo biên bản, báo cáo


  I. Báo cáo

  Báo cáo là văn bản trình bày những kết quả đạt được trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhằm giúp cho việc đánh giá tình hình thực tế quản lý, lãnh đạo, là căn cứ để cấp trên ra quyết định quản lý phù hợp. Cũng vì vậy báo cáo phải có nội dung trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Báo cáo có thể là báo cáo thường kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề ...

  Báo cáo có cấu trúc nội dung và thể thức như sau:
  (1) Quốc hiệu;
  (2) Tên cơ quan ban hành;
  (3) Số và ký hiệu;
  (4) Địa danh và ngày tháng;
  (5) Tên loại văn bản: Báo cáo;
  (6) Trích yếu nội dung báo cáo;
  (7) Nội dung:

  a)Đặt vấn đề:
  Nêu những điểm chính về chủ trương công tác, về nhiệm vụ được giao, hoàn cảnh thực hiện.
  b)Nội dung báo cáo:
  Kiểm điểm những việc đã làm, những việc đã hoàn thành, những việc chưa hoàn thành, những ưu khuyết điểm của quá trình thực hiện; đánh giá kết quả, chỉ ra nguyên nhân thành công và thất bại. Báo cáo được viết trung thực, không thêm bớt, không bóp méo hoặc xuyên tạc sự thật, khách quan đánh giá tình hình, có thông tin cụ thể, trọng điểm. Có thể dùng biểu mẫu, sơ đồ, bản đối chiếu để minh hoạ cho các luận điểm, nhằm tăng thêm độ tin cậy của báo cáo. Hành văn ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không cầu kỳ, khoa trương, sa vào chi tiết rườm rà. Nội dung của báo cáo là một văn bản mô tả chứ không phải suy luận, tức là không đưa ra những luận giải mang tính sáng tạo, kiến nghị (như trong tờ trình), mà chỉ được trình bày những đánh giá, nhận dịnh dựa trên kết quả đã khảo sát, mô tả. Các vấn đề đưa ra phải được mô tả đầy đủ, chính xác và có tính khái quát, đồng thời phải cụ thể. Khi soạn thảo báo cáo (nhất là báo cáo thường kỳ) người soạn thảo thông thường phải căn cứ vào mẫu, vào quy định của cấp trên - cấp nhận báo cáo, vì trong nhiều trường hợp cấp nhận báo cáo đã có hướng dẫn làm báo cáo theo các yêu cầu, mẫu, cột, mục thống kê. Trong trường hợp này người báo cáo không được tuỳ tiện cắt bỏ các yêu cầu, thay đổi cột, mục đã được quy định vì bất cứ lý do gì. Trong trường hợp không có mẫu quy định người làm báo cáo phải tự xác định lấy các yêu cầu, nội dung và mục đích thông qua việc căn cứ vào yêu cầu, mục đích và đối chiếu kết quả công tác. Sau khi xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, người làm báo cáo bắt tay vào thu thập tài liệu để viết được một báo cáo tương ứng với thực trạng công tác.
  c)Kết thúc báo cáo:
  Kiến nghị những phương hướng, giải pháp khắc phục tồn tại trong hoạt động tiếp theo, nhận định triển vọng, nêu kiến nghị nếu có. Một báo cáo có chất lượng là phải có đủ hai yếu tố: tường trình vấn đề và kiến nghị về vấn đề.
  (8) Thẩm quyền ký;
  (9) Con dấu hợp pháp;
  (8) Nơi nhận;
  (10) Các yếu tố khác (nếu có).

  II. Biên bản
  1. Nội dung của biên bản
  Biên bản là văn bản hành chính dùng để ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức do những người chứng kiến thực hiện. Trong đó, có thể thấy biên bản hội nghị là loại văn bản hành chính dùng để ghi chép lại, phản ánh lại những ý kiến thảo luận của hội nghị, những kết luận, quyết định của hội nghị. Biên bản hội nghị là cơ sở để ban hành các văn bản như nghị quyết, quyết định, chỉ thị, v.v... Biên bản hội nghị còn là cơ sở để kiểm tra việc thực hiện các quyết định của hội nghị.
  Biên bản có nhiều thể loại khác nhau, như:
  a) Biên bản hội nghị, cuộc họp.
  b) Biên bản sự việc xảy ra.
  c) Biên bản xử lý.
  d) Biên bản bàn giao, nghiệm thu, v.v...

  2. Bố cục nội dung và thể thức của biên bản
  (1) Quốc hiệu;
  (2) Tên cơ quan ban hành;
  (3) Số và ký hiệu;
  (4) Địa danh và ngày tháng;
  (5) Tên loại văn bản: Biên bản;
  (6) Trích yếu nội dung biên bản;
  (7) Nội dung:

  a)Đặt vấn đề:
  Ghi rõ thời gian lập biên bản, địa điểm, thành phần tham gia.

  b)Nội dung biên bản:
  Ghi diễn biến sự kiện. Nội dung biên bản phải được ghi chép chính xác, cụ thể, trung thực các số liệu, sự kiện, không suy đoán chủ quan, mà đi vào trọng tâm, trọng điểm, không diễn giải lan man. Biên bản có thể được ghi chép một cách chi tiết và đầy đủ mọi biểu hiện liên quan đến sự kiện, đặc biệt là đối với các cuộc bàn giao, kiểm tra, cuộc họp quan trọng. Cũng có thể ghi chép theo cách tổng hợp hoặc có thể ghi theo cách điền vào các cột mục theo quy định mẫu có sẵn (biên bản xử lý vi phạm, biên bản hoà giải . ..). Việc ghi biên bản phải đảm bảo các yêu cầu về tính trung thực; khách quan; chính xác và đầy đủ.

  c)Kết thúc biên bản:
  Ghi thời gian kết thúc.
  (8) Thẩm quyền ký: tối thiểu phải có hai người ký.
  (9) Con dấu hợp pháp: đóng lên chữ ký của chủ toạ phiên họp đối với biên bản hội nghị, cuộc họp.
  (10) Nơi nhận;
  (11) Các yếu tố khác (nếu có).

  Download mẫu bên dưới, vấn đề kỹ thuật và thể thức trình bày theo hướng dẫn tại thông tư 55
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 3. 31-12-2009, 03:03 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 31-12-2009, 03:03 PM
  Bài viết: 450
  PhanHieu is offline
  #3

  Heart Kĩ thuật soạn thảo biên bản, báo cáo

  Trích Nguyên văn bởi thuongphu View Post
  Chào Anh Nguyen Vu An

  Tôi sắp thi môn Kỹ thuật ST & BH Văn bản (chương trình tiền công vụ). Đọc đề thi anh post mà thấy khó quá. Nhất là phần lập các văn bản (báo cáo, biên bản ...) vì tôi không phải dân chuyên về hành chính mà ...
  Anh có đáp án những đề thi trên không ? Post giúp anh em với

  Chân thành

  Thương Phú
  Chào bạn thuongphu! nếu có khó khăn gì bạn gửi yêu cầu qua mail của tôi: vanphong.stp.brvt@gmail.com tôi sẽ cố gắng chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm nho nhỏ của mình.
  chúc bạn học tập và công tác tốt!!!

Tags:

None