X


Trang 1/2 12 CuốiCuối
Kết quả từ 1 tới 15 trên 30

Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 03-04-2009, 09:34 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  52495 lượt xem
  #1

  Red face Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  Câu hỏi thảo luận

  1. Khái niệm về công sở?nhiệm vụ của công sở? Tại nới anh chị công tác nhiệm vụ này được thực hiện như thế nào?
  2. Các nhiệm vụ của công sở được xác lập trên cơ sở nào? Mối quan hệ giữa các nhiệm vụ?theo an chị nhiệm vụ nào là quan trọng nhất?vì sao? Lấy dẫn chứng để minh họa
  3. Tại sao nói: công sở là một pháp nhân công quyền? Cho ví dụ để minh họa
  4. Nhận thức của anh chị về công sở hành chính?phân biệt công sở hành chính với công sở sự nghiêp và cơ sở tư nhân? Lấy dẫn chứng minh họa
  5. Phân tích các nguyên tắc tổ chức hoạt động các công sở? Anh chị hãy làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các nguyên tắc này?
  6. Trình bày tóm tắt các nguyên tắc hoạt đông của công sở
  7.Kỹ thuật điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay có đặc fđiểm gì? Sự cần thiết của đổi mới kỹ thuật điều hành công sở?
  8. Nội dung và phương pháp thiết kế công việc? Tác dụng của việc thiết kế công việc theeo nhóm?
  9. Cơ sở để phân công điều hành công việc? Yù nghĩa của việc phân công công việc? Nêu dẫn chứng minh họa
  10. Phân tích nguyên tắc phân công công việc? Tại sao các nhà lãnh đạo thường coi trọng nguyên tắc “dụng nhân như dụng mộc”
  11. Phân tích nguyên tắc điều hành công việc ?phân biệt tính chất điều hành công việc với điều hành công sở? Laayd dẫn chứng minh họa
  12.Trình bày khái niệm về quy chế, quy trình xây dựng quy chế, các laoij quy chế thường có trong một cơ quan mà anh chị được tiếp cận? Tác dụng của nó?
  13. Các loại về kế hoạch, ?phương pháp xây dựng kế hoạch .? ý nghĩa kế hoạch ?lấy ví dụ thực tiễn minh họa
  14. Quy trình tổ chức thực hiện kế hoạch? Để tổ chức thực hiện kế hoạch cố hiệu quả theo anh chị khâu nào là quan trọng nhất vì sao?
  15. Quy trình tổ chức một hội nghị? Các biện pháp kỹ thuật để tổ chức, điều hành một hội nhị có hiệu quả? Lấy ví dụ minh họa
  16. Nội dung kiểm tra, kiểm soát công việc ? tại nơi cơ quan anh chị đang công tác các nội dung này được vận dụng như thế nào?
  17. Các hình thức và phương phấp kiểm tra công việc, nhưng phẩm chất cần có của người làm công tác kiểm tra/ tồn tại của công tác kiểm tra hiện nay cần khắc phục ( theo nhận thức của anh chị)
  18. Văn hóa công sở là gì?những biểu hiện của văn hóa công sở? Nững tồn tạo cần khắc phục ( theo nhận thức của anh chị)
  19. Các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng như thế nào đến honhf thành văn hóa công sở ? vai trò của văn hóa công sở đối với tiến trình hình thành văn hóa công sở?
  Lấy đẫn chứng?
  20. Thiết bị và điều kiện làm việc có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả làm việc của công chức viên chức? Lấy ví dụ thực tiễn
  21. Anh chị hãy phân tích yếu tố môi trường của công sở có ảnh hưởng đến năng suất chất lượng của công chức viên chức nhưn thế nào?cho vd
  22. Nhận thức của anh chị về phương pháp lãnh đạo quản lý theo tình huống? Dẫn chứng
  23. Nhận thức của anh chị về quản lý theo chức năng ? những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng lãnh đạo nhà nước theo chức năng
  24. Nhận thức của anh chị về phương pháp lãnh đạo theo hệ thống ? trong phương pháp lãnh đạo theo hệ thoongsanh chị tâm đắc nhất phương pháp nào? Vì sao
  25. Anh chị hãy phân biệt các phương pháp lãnh đạo sau: phương pháp lãnh đạo theo chức năng, phương pháp lãnh đạo theo tình huống, phương pháp lãnh đạo theo hệ thống
  26. Nhận thức của anh chị về ác kỹ năng tổ chức lao động của người lãnh đạo, vai trò của nhà lãnh đạo đối với sự phát triển của công sở? Lấy dẫn chứng
  27. Các biện pháp đổi mới kỹ thuật điều hành công sở. Theo anh chị biện pháp nào là quan trọng nhất ?vì sao lầy ví dụ minh họa
  28. Vai trò của giao tiếp trong quản lý điều hành, bằng sự thâm nhập thực tiễn anh chị hãy chứng minh hoạt động giao tiếp của các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng ddiiens hiệu quả hoạt động công sở.
  29. Hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý? Vai trò của cong tác quản lý thông tin tổng hợp trong hoạt động công sở? Lấy ví dụ minh họa
  30. Tại sao cần phải tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ công chức? Anh chị hãy cho cho biệt biết những tồn tại của công tác đào tạo và sử dụng cán bộ công chức hiên nay? Biện pháp khắc phục.


  Bài thảo luận nhóm (tham khảo)  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 04-12-2011 lúc 11:08 PM
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 03-04-2009, 10:02 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-04-2009, 10:02 PM
  Bài viết: 3
  phuongthanh78 is offline
  #2

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  Chào anh nguyenvuan!
  Nhờ anh giúp dùm 2 vấn đề này trong môn tổ chức điều hành công sở:
  1. Con người có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của công sớ?
  2. Mội trường văn hóa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động công sớ?
  Cám ơn anh nhiều lắm!
 3. 09-04-2009, 10:34 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-04-2009, 10:34 AM
  Bài viết: 1
  lehongthao is offline
  #3

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  Em sắp thi môn này rồi. Các anh (chị) nào có đề cương giúp em với
 4. 10-06-2009, 07:02 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-06-2009, 07:02 PM
  Bài viết: 1
  meconnana is offline
  #4

  :)vt Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  Phân tích các nguyên tắc tổ chức hoạt động các công sở? Anh chị hãy làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các nguyên tắc này?
  sang mai minh thi roi
  Chỉnh sửa: meconnana, 10-06-2009 lúc 07:04 PM
 5. 10-06-2009, 10:06 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 10-06-2009, 10:06 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #5

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  Chào bạn, hôm trước nhóm mình thảo luận câu tương tự như thế này:
  5. Phân tích các nguyên tắc tổ chức hoạt động các công sở? Anh chị hãy làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các nguyên tắc này?

  Trả lời:
  Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của công sở được thực hiện nhằm giúp cho việc tổ chức công việc một cách hợp lý, khoa học và hiệu quả.
  Các nguyên tắc chủ yếu bao gồm:
   Công khai
   Liên tục
   Phân công rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận trong công sở
   Dân chủ hoá trong quá trình điều hành
   Tuân thủ pháp luật
  Đây là 5 nguyên tắc chủ yếu trong tổ chức hoạt động của công sở, các nguyên tắc này vừa mang tính độc lập, vừa có mối quan hệ lẫn nhau.
  1. Nguyên tắc công khai.
  Công khai tức là mọi thành viên trong công sở đều biết rõ công việc và trách nhiệm của bản thân, bộ phận và công việc của toàn công sở.
  Nội dung công khai: có rất nhiều nội dung cần công khai trong cơ sở, nội dung đó có thể bao gồm:
   Công khai tài chính
   Công khai nguyên tắc hoạt động và cơ cấu tổ chức của công sở
   Công khai trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của từng cá nhân, bộ phận trong công sở
   Công khai các thủ tục hành chính trong và ngoài công sở
   Công khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của công sở…
  Hình thức công khai: có nhiều hình thức công khai
   Niêm yết trên các bản tin, bảng thông báo
   Thông qua việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, công khai các thông tin dựa trên các ứng dụng của tin học
   …
  Tác dụng của việc công khai:
   Tạo sự hiểu biết và hợp tác trong công việc
   Cá nhân, bộ phận nắm bắt được chính xác hoạt động của công sở, tạo sự linh hoạt trong công việc
   Công khai để phục vụ cho hoạt động kiểm tra, giám sát
   Công khai các hoạt động của công sở giúp người dân biết được các dịch vụ công mà công sở cung cấp
   Công khai để mọi người dân, cá nhân, tổ chức có thể tham gia đóng góp ý kiến để hòn thiện hoạt động của công sở
   Công khai để tránh tình trạng cục bộ, quan liêu trong công sở
   Công khai tạo điều kiện cho công tác chống lãng phí được thực hiện một cách triệt để
  Ví dụ:
  Công khai các thủ tục hành chính ở các UBND các cấp tạo điều kiện cho người dân biết và thực hiện đúng theo các thủ tục qui định; công khai cơ cấu tổ chức, mục tiêu của cơ quan,...
  2. Nguyên tắc liên tục
  Đó là quá trình xảy ra một cách liên tục, thường xuyên và có sự phối hợp giữa mọi người, bộ phận theo qui chế của công sở. Tính liên tục trong công sở rất đa dạng, nó được thể hiện trong các bộ phận của công sở.
  Biểu hiện của tính liên tục:
   Có sự liên tục trong quan hệ điều hành: thông tin, mệnh lệnh được truyền đạt kịp thời, nhanh chóng các mệnh lệnh quản lý, không bị gián đoạn và được theo dõi chặt chẽ.
   Đó là sự phát triển liên tục của công việc, công sở và từng bộ phận trong đó, tức là mọi việc được thực hiện tốt liên tục không bị bỏ dở, các bộ phận gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau.
   Công sở phải được kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
  Mục đích của tính liên tục:
   Tiết kiệm thời gian giải quyết công việc.
   Hiệu quả công việc được nâng cao.
   Thông qua quá trình kiểm tra, đánh giá thường xuyên giúp hạn chế các tiêu cực xảy ra trong công sở.
   Các hoạt động được áp dụng thường xuyên và liên tục thì quá trình quản lý, điều hành diễn ra được hiệu quả.
  Ví dụ:
  Các hoạt động kiểm soát tài chính ở công sở phải được diễn ra một cách liên tục.
  3. Nguyên tắc phân công rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong công sở
  Nguyên tắc này có nghĩa: mọi nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân từ cán bộ, công nhân viên cho đến những người lãnh đạo trong công sở đều được phân công một cách rõ ràng, hợp lý cũng như các bộ phận, phòng ban tương ứng.
  Mục đích của nguyên tắc phân công:
   Thúc đẩy mọi người làm việc hiệu quả hơn.
   Phát huy được năng lực sáng tạo để tìm kiếm những phương thức hoạt động thích hợp tránh chồng chéo, bỏ quên công việc.
   Góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong công sở, chống quan liêu.
  Biện pháp thực hiện:
  Cách tốt nhất để thực hiện nguyên tắc này, đó là xây dựng bảng mô tả công việc. Ưu điểm của bảng mô tả công việc đó là: quản lý tốt biên chế nhân sự; phân công, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nhân viên một cách hiệu quả.
  Ví dụ:
  Hiện nay, ở một số công sở nhà nước đã xây dựng bảng mô tả công việc cho từng cá nhân, bộ phận trong công sở, điều này giúp ta phân công công việc một cách hợp lý, chính xác và khoa học hơn.
  4. Nguyên tắc dân chủ hoá trong quá trình điều hành
  Điều này có nghĩa là trong quá trình nghiên cứu, dự thảo quyết định điều hành cần bàn bạc với các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan, tập hợp trí tuệ tập thể, cá nhân trong công sở và tổ chức.
  Mục đích:
   Tập hợp được trí tuệ của tập thể, cá nhân và tổ chức làm cho quá trình ra quyết định điều hành được đúng đắn, khả thi.
   Các cá nhân, thành viên trong công sở ý thức được vai trò của mình trong tổ chức, từ đó tự giác thực hiện tốt quyết định.
   Giảm áp lực làm việc cho cấp lãnh đạo.
  Hình thức thực hiện:
   Thông qua diễn đàn, hộp thư góp ý…
   Mở rộng qui mô các cuộc họp.
  Ví dụ:
  Ở một số công sở Nhà nước hiện nay thường bố trí các hộp thư góp ý, tạo điều kiện cho các cá nhân trong công sở đóng góp ý kiến của mình lên cấp lãnh đạo để xây dựng công sở hoàn thiện hơn.
  5. Nguyên tắc tuân thủ pháp luật
  Là nguyên tắc cơ bản và xuyên suốt trong mọi hoạt động tổ chức và điều hành công sở.
  Tuân thủ pháp luật có nghĩa là tất cả các hoạt động của công sở phải tuân theo pháp luật được thể hiện thông qua các qui định, qui chế cụ thể. Các hành vi điều hành tại công sở cũng như dưới danh nghĩa của công sở đều phải đúng các qui định của Nhà nước, được gọi là những qui chế hành chính.
  Vi phạm các định chế đó đều phải bị xem xét theo pháp luật để có biện pháp xử lý.
  Mục đích của nguyên tắc:
   Đảm bảo được pháp chế, kỉ luật công sở, lợi ích hợp pháp của mọi thành viên trong công sở.
   Tạo ý thức tự giác cho mọi thành viên, bộ phận trong công sở.
   Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong các hoạt động của công sở.
  Ví dụ:
  Các hoạt động của UBND các cấp phải tuân thủ theo Luật tổ chức HĐND và UBND.

  * Mối quan hệ giữa các nguyên tắc:
  Các nguyên tắc này có mối quan hệ mật thiết với nhau, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. Cụ thể:
  Khi thực hiện nguyên tắc công khai phải tuân theo nguyên tắc liên tục bởi nếu không công khai liên tục, mọi thành viên trong công sở không kiểm tra, giám sát được quá trình này. Do đó, cũng không cải tiến được nội dung công khai, làm cho công việc có thể sẽ không còn phù hợp với điều kiện hiện tại.
  Cũng như thế, khi phân công rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân, bộ phận trong công sở thì việc công khai cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta đánh giá được công việc, xây dựng công việc hiệu quả hơn. Và dĩ nhiên, khi phân công thì tất cả đều công khai.
  Nguyên tắc liên tục với nguyên tắc phân công: khi ta phân công rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong công sở ta mới kiểm tra được tính liên tục của công sở. Bởi từng công đoạn, từng trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân, từng bộ phận sẽ giáu ta kiểm soát, đánh giá được tính liên tục. Như vậy, việc phân công rõ ràng này sẽ giúp cho việc thực hiện tốt nguyên tắc liên tục và ngược lại tính liên tục sẽ là cơ sở để việc phân công rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong công sở được chính xác và hiệu quả hơn.

  Đồng thời, muốn cho quá trình hoạt động công sở được liên tục thì phải thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ hoá hoạt động điều hành. Mọi thành viên đều hiểu, tự giác thực hiện quyết định, cùng bàn bạc để có quyết định đúng đắn tránh được tình trạng đưa ra quyết định chủ quan, duy ý chí, làm cho quyết định có tính khả quan cao, mọi người đều được quán triệt và thực hiện, dẫn đến công việc được thực hiện một cách liên tục và dễ dàng.
  Khi phân công thì các tiêu chuẩn, định mức phải xây dựng sao cho có thể khuyến khích các thành viên, bộ phận làm việc. Muốn như thế, phải làm tốt nguyên tắc dân chủ hoá trong quá trình điều hành, điều này sẽ khuyến khích các thành viên, bộ phận làm việc. Như vậy, nguyên tắc dân chủ hoá trong quá trình điều hành sẽ góp phần cho việc phân công hiệu quả hơn.
  Cuối cùng, dù làm bất cứ điều gì, theo nguyên tắc nào thì cũng phải tuân thủ theo pháp luật, theo nội qui, qui chế của công sở thì mọi nguyên tắc trên mới thực hiện được. Đây là nguyên tắc xuyên suốt mà bất cứ nguyên tắc nào cũng phải tuân theo.
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 6. 25-09-2009, 01:31 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-09-2009, 01:31 PM
  Bài viết: 5
  hoahongdo is offline
  #6

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  Anh NGUYENVUAN cho em đáp án của 30 câu hỏi thảo luận đó đi, em sắp thi rồi mà chưa có đáp án. Cám ơn anh nhiều nhé!
 7. 25-09-2009, 02:46 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 25-09-2009, 02:46 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #7

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  Trích Nguyên văn bởi hoahongdo View Post
  Anh NGUYENVUAN cho em đáp án của 30 câu hỏi thảo luận đó đi, em sắp thi rồi mà chưa có đáp án. Cám ơn anh nhiều nhé!
  Mình đưa bài thảo luận lớp mình lên rồi đó, các bạn tham khảo thử nha.
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 8. 22-11-2009, 02:18 PM
  Khách Mời Danh Dự
  Bắt đầu vào 22-11-2009, 02:18 PM
  Bài viết: 91
  XuanThuyC is offline
  #8

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  Rất bổ ích. Chân thành cảm ơn bạn!
 9. 16-05-2010, 03:08 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 16-05-2010, 03:08 PM
  Bài viết: 1
  phan thi suong is offline
  #9

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  các biện pháp đổi mới kỹ thuậ điều hành công sở? Biện pháp nào là quan trọng nhất
  --------------------
  Bổ sung bài viết...
  --------------------
  tại sao phải bồi duong cho can bộ công chức lam cong tác hanh chính
 10. 21-08-2010, 10:29 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 21-08-2010, 10:29 PM
  Bài viết: 2
  linhdoan1981 is offline
  #10

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  Các anh chị ơi, em sắp thi rồi, mong các anh chị giúp đỡ cho em trả lời câu hỏi dưới này với nha. Thứ 6 này em thi rồi.
  Nếu thủ trưởng cơ quan không áp dụng 4 nguyên tắc điều hành công sở sẽ gây ra hậu quả gì? Tại sao?

  Cám ơn các anh chị nhiều lắm.
 11. 04-11-2010, 11:56 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 04-11-2010, 11:56 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #11

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  Đề cương 30 câu hỏi mông Tổ chức công sở - 2010

  Tải về: http://www.hanhchinh.com.vn/share/do...5172b3332882b7
  Chỉnh sửa: Phi_Truong, 30-05-2011 lúc 10:41 PM
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 12. 23-11-2010, 05:39 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 23-11-2010, 05:39 PM
  Bài viết: 36
  congtu_vinhphuc is offline
  #12

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  hay quá mình đang tìm đề cương môn này mà chưa thấy. phải nói môn này là môn khó tiếp cận trong lúc học vì mình chưa có kinh nghiệm thực tế. thank bạn nha.
 13. 24-12-2010, 02:27 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 24-12-2010, 02:27 PM
  Bài viết: 1
  Au.moon is offline
  #13

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  xin cam on ban Nguyenvuan. Minh nghi tai lieu cua ban se giup minh trong ky thi toi.
 14. 12-02-2011, 09:34 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-02-2011, 09:34 AM
  Bài viết: 1
  tinh_lethi is offline
  #14

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  các anh chị nào biết giúp em hai câu hỏi:
  1. kế hoạch là gì? kế hoạch có vai trò gì trong điều hành hoạt động của cơ quan, công sở? Trình bày kỹ năng lập kế hoạch.
  Kiểm tra hoạt động công sở là gì? Trình bày nội dung, vai trò các nguyên tắc và yêu cầu của công tác kiểm tra. Liên hệ thực tế về nội dung các nguyên tắc và yêu cầu của công tác kiẻm tra.
 15. 03-03-2011, 10:02 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-03-2011, 10:02 PM
  Bài viết: 1
  huunguong is offline
  #15

  Default Kỹ thuật tổ chức hoạt động công sở: câu hỏi thảo luận?

  tôi đang chuẩn bị thi môn điều hành công sở nhưng không có tài liệu để thi xin Nguyenvuan cho đáp án 30 câu hỏi thảo luận đó đi. Xin cám ơn
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Tags:

None