X


Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Tâm lý học đại cương ơi!!!

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 22-09-2010, 07:33 AM
  Đã viết: 12 bài thảo luận
  ThaiHuyenTrang is offline
  8330 lượt xem
  #1

  :)vt Tâm lý học đại cương ơi!!!

  Các anh chị và các bạn ơi, giúp mình với. Mình đang cần ngân hàng câu hỏi về môn Tâm lý học đại cương, ai có cho mình với. Cám ơn mọi người trước nhé!!!
  Có nơi đâu đẹp tuyệt vời
  Như sông như núi như người Việt Nam
 2. 27-11-2010, 10:44 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 27-11-2010, 10:44 PM
  Bài viết: 6
  batluudanh is offline
  #2

  Exclamation Tâm lý học đại cương ơi!!!

  Cách đơn giản nhất là lên Gúc tìm
 3. 29-11-2010, 04:58 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 29-11-2010, 04:58 PM
  Bài viết: 1
  phamvanthai1990 is offline
  #3

  :)vt Tâm lý học đại cương ơi!!!

  1/ Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu tâm lý học?
  2/ Bản chất hiện tượng tâm lý người?
  3/ Phân tích cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của TLN?
  4/Trình bày quy luật hoạt động thân kinh cấp cao.Lấy VD cụ thể minh họa.
  5/Hoạt động là gì?Phân tích cấu trúc hoạt động.
  6/Giao tiếp là gì?Nêu các chức năng cơ bản của giao tiếp.
  7/Phân tích vai trò hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý.
  8/Ý thức là gì?Phân biệt ý thức và vô thức.Phân tích sự hình thành ý thức về phương diện cá nhân.
  9/Phân tích các thời kỳ phát triển tâm lý trong quá trình tiến hóa của loài.Cho ví dụ cụ thể.
  10/Vì sao nói chú ý là điều kiện của hoạt động có ý thức.
  11/Trình bày các quy luật cơ bản của cảm giác và ứng dụng trong đời sống và hoạt động của con người.
  12/Trình bày các quy luật của tri giác. Ứng dụng của chúng vào hoạt động và đời sống con người.
  13/Tại sao nói tư duy được xếp vào mức độ nhân thức lý tính. Nó có những đặc điểm gì?
  14/Trình bày các giai đoạn của một quá trình tư duy và các thao tác trí tuệ diễn ra trong giai đoạn đó.
  15/Tưởng tượng là gì? Phân tích những đặc điểm của tượng tượng? Nêu sự giống và khác nhau.Mối liên hệ giữa tư duy và tưởng tượng.
  16/Ngôn ngữ là gì?Các chức năng cơ bản của ngôn ngữ.Phân tích vật chất ngôn ngữ với hoạt động nhận thức.
  17/Nhân cách là gì?Các đặc điểm cơ bản của nhân cách.Các đặc điểm về cấu trúc nhân cách.
  18/Tình cảm là gì?Nêu các mức độ và các loại tình cảm? Ý nghĩa của chúng trong cuộc sống?
  19/Nêu các quy luật của tình cảm và ứng dụng của các quy luật đó trong cuộc sống?
  20/Ý chí là gì? Hành động ý chí là gì?Nêu cấu trúc của một hành động ý chí.
  21/Kĩ xảo và thói quên giống và khác nhau ở điểm nào?Cho ví dụ minh họa?Nêu các quy luật hình thành kĩ xảo.
  22/Xu hướng là gì?Phan tích các mạt biểu hiện của xu hướng nhân cách.
  23/Tính cách là gì?Phân tích các mối quan hệ giữa các thành phần trong cấu trúc của tính cách?
  24/Năng lực là gì?Mối quan hệ giữa năng lực-tư chất, năng lực-tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, năng lực với xu hướng.
  25/Phân biệt tính chất và khí chất?
  26/Phân tích các yếu tố cơ bản của sự hình thành và phát triển nhân cách.Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách có các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến là giáo dục, hoạt động, giao lưu và tập thể có ảnh hưởng đến nhân cách.
  27/Trí nhớ là gì?Cơ sở sinh lí của trí nhớ?
  28/Nêu các quá trình cơ bản của trí nhớ và ứng dụng của nó trong cuộc sống.Làm sao để có trí nhớ tốt?
  29/Sự sai lệch hành vi là gì?Các loại sai lệch hành vi và cách khắc phục?
  sakura
 4. 18-01-2011, 03:14 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 18-01-2011, 03:14 PM
  Bài viết: 2
  thanhnam41111 is offline
  #4

  Default Tâm lý học đại cương ơi!!!

  có câu trả lời thì quá tốt. Nếu có thể thi cho mình câu trả lời lu nha!
 5. 25-09-2011, 11:18 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-09-2011, 11:18 PM
  Bài viết: 2
  hanhmoc is offline
  #5

  Default Tâm lý học đại cương ơi!!!

  anh chi cho e hoi dang ky phong van chi doi truong o dau voi a? thanks anh chi nhieu a

Tags:

None