X
Loading
Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Đề thi Pháp luật đại cương

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 22-12-2009, 09:47 PM
  Đã viết: 337 bài thảo luận
  scool113 is offline
  15091 lượt xem
  #1

  Yeh Đề thi Pháp luật đại cương

  Đề thi Pháp luật đại cương ks10 năm 2009

  Buổi sáng:

  Câu 1:Chứng minh nhà nước ta có hình thức chính thể cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa.

  Câu 2: Đúng /Sai? tại sao?
  a) Nhân dân chỉ sử dụng quyền quản lí nhà nước thông qua quốc hội và hội đồng nhân dân.
  b) Ủy ban nhân dân tnhr là cơ quan hành chính cao nhất ở tỉnh.
  c) Các cơ quan quản lí nhà nước chịu sự giám sát của các cơ quyền quyền lực nhà nước.

  Câu 3: Ví dụ cụ thể chứng minh áp dụng pháp luật là hành động mang tính tổ chức quyền lực nhà nước.

  Câu 4: Ví dụ cụ thể phân biệt hiệp định và công ước.
  notthing!
 2. 24-01-2010, 01:30 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 24-01-2010, 01:30 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #2

  Post Đề thi Pháp luật đại cương

  Đề thi Pháp Luật Đại Cương giữa kỳ 20%
  Hà Nội, lớp Kh10A4 năm 2009
  Trả lời đúng sai & giải thích:
  Câu 1:
  Mọi tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân đều thuộc thẩm quyền của toà án?
  Câu 2:
  Hội Đồng Nhân Dân Huyện là cơ quan quyền lực cao nhất ở Huyện?
  Câu 3:
  Nhân dân chỉ sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc Hội & Hội Đồng Nhân Dân?
  Câu 4:
  Chỉ có quan hệ tài sản trong giao lưu dân sự mới thuộc sự điều chỉnh của Luật Dân Sự?
  Câu 5:
  Một số văn bản của Chủ Tịch Nước không phải là văn bản quy phạm pháp luật?
  Gợi ý từ Giảng viên: (bôi đen để nhìn rõ)
  1. Sai
  2. Sai (dễ nhầm lẫn)
  3. Sai
  4. Đúng (dễ nhầm lẫn)
  5. Đúng
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 28-12-2010 lúc 10:26 AM
  có tốt thì tốt cho chót
 3. 24-01-2010, 07:59 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 24-01-2010, 07:59 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #3

  Talking Đề thi Pháp luật đại cương

  Vấn đáp cuối kỳ Pháp Luật Đại Cương
  Hà Nội, lớp Kh10A4 tháng 01 năm 2010
  Mã đề 35
  Câu 1:
  Pháp luật có điều chỉnh mọi quan hệ trong xã hội không? Tại sao?
  Câu 2:
  Nêu khái quát về chế độ kinh tế ở nước ta theo quy định Hiến pháp 1992?

  Mã đề 12
  Câu 1:
  Nêu khái niệm văn bản quy phạm pháp luật và phân tích các đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
  Câu 2:
  Theo quy định Luật Kiểm Toán Nhà Nước 2005, Kiểm Toán Nhà Nước có những chức năng gì?

  Câu hỏi phụ:
  1> Người giữ chức vụ cao nhất trong Kiểm Toán Nhà Nước gọi bằng gì?
  2> Những ai ban hành văn bản quy phạm pháp luật?
  3> Lấy 1 ví dụ văn bản cụ thể & chứng minh nó có đủ các đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 23-08-2010 lúc 09:34 PM
  có tốt thì tốt cho chót

Tags:

None