X


Kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Đề thi hết môn Tiếng Việt thực hành

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 27-12-2008, 06:42 AM
  Đã viết: 1,094 bài thảo luận
  Thái Hoàng Huy is offline
  46998 lượt xem
  #1

  Post Đề thi hết môn Tiếng Việt thực hành

  Đề thi môn Tiếng Việt thực hành
  Khóa 8, khối buổi sáng, năm 20008. Thời gian 120'

  Câu 1: Thế nào là phương pháp lập luận tổng phân hợp? Anh (chị) hãy viết ba đoạn văn có chủ đề tùy chọn (mỗi đoạn từ 6-10 dòng) sử dụng phương pháp lập luận tổng phân hợp.

  Câu 2: Hãy cho biết các lỗi chính tả mà người tạo lập văn bản thường mắc và chữa lỗi chính tả trong phần văn bản dưới đây:
  Các cơ quan tổ chức và chức danh Nhà nước dưới đây được dùng con giấu có hình Quốc huy:
  1. Ủy ban thường vụ quốc hội, hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội, văn phòng quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố chực thuộc Trung ương;
  2. Chủ Tịch Nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ;
  3. Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc chính phủ;
  4. Văn phòng Chủ Tịch Nước;
  5. Viện kiểm sát Nhân dan Tối cao, các Viện kiểm sát Nhân dân Địa phương, các Viện kiểm sát quân xự;
  6. Tòa án Nhân dân Tối cao, các Tòa án Nhân dân Địa phương, các tòa án quân xự và các tòa án khác do luật định;
  7. Hồi đồng Nhân dân và ủy ban Nhân dân các cấp;
  8. cơ quan thi hành án Dân xự;
  9. Phòng công trứng các tỉnh, thành phố chực thuộc trung ương;
  10. cơ quan đại diện Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam ở Nước ngoài, gồm Cơ quan đại diện Ngoại Giao, phái đoàn đại diện thường chực tổ chức Quốc tế niên chính phủ và Cơ quan lảnh sự (kể cả lảnh sự danh dự), Cơ quan đại diện thực hiện chức năng đại diện cho nhà nước Việt nam trong quan hệ với Nước ngoài, tổ chức Quốc tế tiếp nhận trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn do luật pháp quy định;
  11. các cơ quan thuộc bộ ngoại giao: cục lảnh sự, vụ lể tân, ủy ban người Việt nam ở nước ngoài và sở ngoại vụ Thành phố Hồ chí Minh;
  12. một số Tổ chức khác do thủ tướng chính phủ cho phép.
  (Nghị định của chính phủ về quản lý và xử dụng con giấu).
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 30-12-2010 lúc 11:50 PM Lý do: Sửa đề thi
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 2. 01-09-2010, 08:08 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 01-09-2010, 08:08 PM
  Bài viết: 5
  vuonghuy77 is offline
  #2

  Default Đề thi hết môn Tiếng Việt thực hành

  Trả lời câu 2:
  Điều 3.Các cơ quan tổ chức và chức danh nhà nước dưới đây được dùng con dấu có hình quốc huy.
  1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  2. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ;
  3. Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ;
  4. Văn phòng Chủ tịch nước;
  5. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện Kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện Kiểm sát quân sự;
  6. Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do luật định;
  7. Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp;
  8. Cơ quan thi hành án dân sự;
  9. Phòng Công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  10. Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, gồm Cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn đại diện thường trực tổ chức quốc tế liên chính phủ và Cơ quan lãnh sự (kể cả lãnh sự danh dự), Cơ quan đại diện thực hiện chức năng đại diện cho Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với nước, tổ chức quốc tế tiếp nhận trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn do luật pháp quy định;
  11. Các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao : Cục Lãnh sự, Vụ Lễ tân, ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh;
  12. Một số tổ chức khác do Thủ tướng Chính phủ cho phép.
  Trích :
  CHÍNH PHỦ
  ––––
  Số: 58/2001/NĐ-CP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  –––––––––––––––– ––––––
  Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001
  NGHỊ ĐỊNH
  VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
  CHÍNH PHỦ

 3. 04-10-2010, 01:34 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 04-10-2010, 01:34 AM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #3

  Thong bao Đề thi hết môn Tiếng Việt thực hành

  KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
  Giảng viên: Nguyễn Thanh Giang
  Hà Nội, lớp Kh10A4, tháng 10/2010
  Câu hỏi:
  Anh (chị) hãy viết 2 đoạn văn do chính anh (chị) nghĩ ra, sau đó:
  a) Xác định câu chủ đề có trong mỗi đoạn văn?
  b) Cho biết trong từng đoạn văn anh (chị) viết đã dùng các kiểu lập luận gì?
  có tốt thì tốt cho chót
 4. 31-12-2010, 05:37 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 31-12-2010, 05:37 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #4

  Post Đề thi hết môn Tiếng Việt thực hành

  Hà Nội, thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2010
  KIỂM TRA
  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

  Giảng viên: Nguyễn Thanh Giang
  Thời gian: 120'
  Đề bài: Kh10A3 Buổi sáng
  Câu 1:
  Hãy nêu khái quát các đặc điểm của tiếng Việt hiện đại? Cho ví dụ cụ thể minh họa.
  Câu 2:
  Hãy tìm chủ để của văn bản dưới đây và ý chính của các đoạn văn? Chỉ rõ những phương thức được sử dụng để liên kết các câu và các đoạn văn.

  Dẫu ở cương vị nào. Chuyên viên hay lãnh đạo và dẫu ở cấp nào. Từ xã đến trung ương thì cán bộ được phân công tiếp dân cũng là người đại diện công quyền trước nhân dân. Với tư cách đó, người cán bộ tiếp dân vừa phải giữ được thể diện của chính quyền, vừa phải thỏa mãn các yêu cầu của người đi "gõ cửa công quyền". Bởi, đối tượng đến nơi tiếp dân là những người đi khiếu kiện, vốn bức xúc trong lòng và sẵn sàng có những phản ứng tiêu cực, thậm chí manh động. Ở một góc độ khác, người cán bộ tiếp dân phải "gánh trách nhiệm của người khác" gây ra, trực diện với hậu quả do những việc làm thiếu công bằng hoặc sai phạm của cá nhân hoặc cơ quan, chính quyền.

  Vì thế, người cán bộ tiếp dân chịu áp lực từ nhiều phía kể cả áp lực tâm lý của chính mình. Điều này có thể lý giải là do, nơi tiếp dân trở thành địa điểm không chỉ đơn giản là chuyển đơn từ mà còn là nơi giải đáp thắc mắc, đề ra phương án giải quyết và đặc biệt, làm cho người khiếu kiện tin tưởng vào việc giải quyết đúng đắn của chính quyền thêm nữa, áp lực và tính chất phức tạp của công việc làm cho thái độ của cán bộ tiếp dân có những lúc không kiềm chế, nổi nóng hoặc lạnh nhạt, hứa hẹn cho xong chuyện rồi để đấy.

  Người khiếu nại, đối tượng khiếu nại, nội dung khiếu nại cũng rất đa dạng. Ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không loại trừ việc lợi dụng dân chủ để cố tình khiếu nại sai hoặc không hiểu biết mà vô tình vu khống. Trong số những người đi khiếu nại, có nhiều người tìm hiểu kỹ pháp luật trong phạm vi khiếu nại của mình nhưng chỉ vận dụng một chiều, tìm những căn cứ có lợi cho mình mà không xét đến tổng thể hoặc không biết đến các văn bản Luật khác cùng điều chỉnh các mối quan hệ đó.

  Tất cả những điều trên đặt ra cho người cán bộ tiếp dân những yêu cầu không thể thiếu. Đó là, phải tinh thông nghĩa vụ, hiểu biết và nắm được pháp luật ở các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, người cán bộ tiếp dân cần có những kiến thức về tâm lý nhất định, phải chọn một thái độ ứng xử thích hợp. Tác phong và thái độ, ngôn phong và diễn đạt, kiến thức và trình độ pháp luật của người cán bộ tiếp dân ở mức độ "chuẩn" sẽ ảnh hưởng tích cực đến việc giải quyết, mang lại sự "tâm phục, khẩu phục" của người dân.

  Rõ ràng là trong một thời gian dài, công tác tiếp dân của chúng ta không mang lại hiệu quả mong đợi từ phía nhân dân cũng như Nhà nước.

  Đề bài: Kh10A4 Buổi chiều
  Câu 1:
  Thế nào là lập luận tổng phân hợp?
  Hãy viết những câu tiếp theo câu dưới đây để có một đoạn văn được lập luận theo kiểu tổng phân hợp?
  "Chúng ta giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phải từ những việc làm nhỏ nhất, và không chỉ tự ý thức mỗi người ra, mà còn bằng sự tác động của ta đối với cộng đồng."
  Câu 2:
  Bằng ví dụ cụ thể, hãy nêu các loại lỗi thông thường về dùng từ?
  Cho biết lỗi dùng từ trong các câu dưới đây và sửa lại:
  a) Tai nạn lưu thông trên đường phố ngày càng gia tăng lên
  b) Cần giảm thiểu tối đa tai nạn và ách tắc giao thông
  c) Không phải ngẫu nhiên ai cũng vào Đại học được, mà muốn vào đó thì chúng ta đã trải qua một cuộc đấu trí khá gay go phức tạp
  d) Yêu cầu cần có kiến thức và hiểu biết về công nghệ thông tin
  e) Thanh niên cần phải là một trong những lực lượng đầu tiên đi tiên phong trong lĩnh vực này
  f) Nhà trường luôn chọn các sinh viên tuấn tú tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường
  g) Người chiến sĩ cách mạng không sợ gió bão, mưa phùn
  h) Sản phẩm lao động mà mỗi người lao động để lại thật là vĩ đại, thật là cao quý, thật là nhân bản. Vì thế con người cần biết nâng niu, quý trọng, đề cao sản phẩm thiêng liêng, cao cả và quý giá ấy
  có tốt thì tốt cho chót
 5. 04-01-2011, 12:53 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 04-01-2011, 12:53 PM
  Bài viết: 258
  vina_boy is offline
  #5

  Default Đề thi hết môn Tiếng Việt thực hành

  Hà Nội, thứ 2 ngày 4 tháng 1 năm 2011
  KIỂM TRA
  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

  Thời gian: 120'
  Kh10A7 Buổi sáng
  Đề bài:
  Câu 1: Câu chủ đề là gì? các loại câu chủ đề cho ví dụ cụ thể minh họa? tìm câu chủ đề và chỉ ra cách thức lập luận của các đoạn văn sau:
  Tiết kiệm là một vấn đề cần đưa ra bàn luân và làm sang rõ.Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, keo kiệt, đồng tiền to bằng cái nống, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu, tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. “Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc thì dù bao nhiêu công, bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là tiết kiệm”(3; tr.149). Mục đích của tiết kiệm là cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Và theo Hồ Chí Minh, tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực.( Hồ Chí Minh)
  Đoạn tiếp theo là câu nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về sự giàu đẹp của tiếng việt minh ko nhớ được chính xác đề .
  Câu 2 : Đề cho 8 đoạn văn trong 1 văn bản yêu cầu sắp xếp lại theo đúng trình tự để được văn bản hoàn chỉnh và nêu rõ vì sao lai sắp xếp như vậy.

  Đề này hơi dài mình ko nhớ được hết nên chỉ nêu yêu cầu để các bạn định hướng thui
 6. 02-06-2011, 08:02 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 02-06-2011, 08:02 AM
  Bài viết: 83
  MuHoangKim is offline
  #6

  Default Đề thi hết môn Tiếng Việt thực hành

  Đề thi hết môn của KS11 (buổi chiều)

  Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết mục đích của việc tóm tắt văn bản. Nêu các yêu cầu của kỹ thuật tóm tắt văn bản và tóm tắt văn bản sau theo hình thức phù hợp:
  Vé qua cầu - một vấn đề chưa có câu trả lời
  Thu vé qua một số cầu lớn đối với các xe cơ giới là quy định chung của Nhà nước. Việc bán vé qua cầu cũng như thu vé qua cầu của các loại xe do những đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải ủy nhiệm để thu hồi lại nguồn kinh phí mà Nhà nước đã đầu tư xây dựng cũng như tăng kinh phí cho việc sửa chữa bảo dưỡng cầu. Nên các chủ phương tiện và nhân dân rất đồng tình và tích cực thực hiện.
  Điều đáng nói là việc bán vé và thu vé qua cầu hiện nay cần phải quan tâm là làm sao ngân sách Nhà nước khỏi bị thất thu và 1 số nhân viên thu vé cầu không thể lợi dụng làm giàu cá nhân.
  Tôi từng ngồi trên những chuyến ô tô, những chuyến xe máy băng qua những chiếc cầu có tổ chức thu vé như cầu Thăng Long, cầu Chương Dương,... và đã không ít lần chứng kiến còn có không ít xe ô tô, xe máy không hề mua vé mà phóng thẳng đến trạm kiểm soát đưa 2000-3000đ/1 xe ô tô hoặc 500-1000đ/ 1 xe máy cho những người soát xe là xong. Với hình thức trao tiền đi thẳng như vậy mỗi ngày diễn ra không ít lượt xe trên mỗi chiến cầu. Số tiền đó chỉ vào túi những ca trực, tổ trực thu vé cầu mà thôi. Mong rằng các cơ quan có trách nhiệm tổ chức bán vé qua cầu nên nghiên cứu thêm.

  Câu 2: Hãy nêu những lỗi thông thường về dùng từ. Phân tích lỗi dùng từ trong các câu dưới đây và sửa lại:
  a) Bọn côn đồ rất ngoan cường. không chịu đầu hàng, mặc dù bị bao vậy tứ phía.
  b) Tai nạn lưu thông trên đường phố ngày càng gia tăng.
  c) Cả cửa hàng đã bị cướp phá sạch sẽ.
  d) Công ty ưu tiên tuyển dụng những người có hiểu biết về kiến thức và tri thức về quản lý.
  e) Các bức tượng này chính là di truyền của cha ông để lại cho con cháu.
  f) Sản phẩm lao động mà mỗi con người lao động để lại thật là vĩ đại. thật là cao quý, thật lànhân bản. Vì thế con người cần biết nâng niu, quý trọng, đề cao sản phẩm thiêng liêng, cao cả và quý báu ấy.
  g) Ý thức trách nhiệm đã nhiễm sâu vào cán bộ.
  h) Sự tiên đoán này đã kích thích các nhà khoa học gia cố gắng tìm các nguyên tố mới.
  Chúc các bạn may mắn!!!!!
  Chỉnh sửa: alias_apa, 02-06-2011 lúc 01:27 PM
 7. 10-10-2011, 04:11 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-10-2011, 04:11 PM
  Bài viết: 16
  nhoctanba is offline
  #7

  Default Đề thi hết môn Tiếng Việt thực hành

  mình cũng đang chuẩn bị học môn này nè. Như vậy là có tài liệu để tham khảo rồi... thank cậu nhé
  Dân là nồng cốt của nhà nước.
 8. 17-11-2011, 10:48 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 17-11-2011, 10:48 AM
  Bài viết: 5
  phuonglien276 is offline
  #8

  Default Đề thi hết môn Tiếng Việt thực hành

  Đề thi không có soạn thảo văn bản hả bạn ?
 9. 20-02-2012, 02:55 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 20-02-2012, 02:55 PM
  Bài viết: 18
  vidangtaynguyen is offline
  #9

  Default Đề thi hết môn Tiếng Việt thực hành

  ôi! minh la nguoi viet ma sao kem tieng viet qua di, chinh ta con khong dung moi kho chu......