X


Trang 1/3 123 CuốiCuối
Kết quả từ 1 tới 15 trên 45

Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

 1. Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 10-11-2009, 07:25 AM
  Đã viết: 450 bài thảo luận
  PhanHieu is offline
  51346 lượt xem
  #1

  Post Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ٭
  Số: 256-QĐ/TW

  Hà nội, ngày 16 tháng 9 năm 2009

  Quy định
  về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  - Căn cứ Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng'' và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;
  - Căn cứ tình hình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của các cơ sở đào tạo trong và ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng;
  - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,
  BAN BÍ THƯ QUY ĐỊNH
  Điều 1. Mục đích của việc xác định
  Việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên nhằm bảo sự thống nhất về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong Đảng; làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên.
  Điều 2. Đối tượng xác định
  Là cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nay có nhu cầu được xác định trình độ lý luận chính trị.
  Điều 3. Nguyên tắc xác định
  Lấy nội dung chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành của hệ thống trường chính trị của Đảng (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, chương trình lý luận chính trị (số môn, số tiết) đã được học của cán bộ, đảng viên.
  Điều 4. Thẩm quyền, trách nhiệm xác định
  - Ban tổ chức của cấp uỷ cấp huyện và tương đương; ban tổ chức của cấp uỷ cấp tỉnh và tương đương; cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác định trình độ lý luận chính trị và chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượng và địa bàn đào tạo.
  - Trên cơ sở danh sách đề nghị của ban tổ chức cấp uỷ các cấp, cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương, các cơ sở đào tạo (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhận. Nếu nội dung, chương trình đã học tương đương với chương trình nào thì căn cứ vào đó để cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị.
  - Các trường hợp đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09-0l-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưỏng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định này có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại.
  - Việc đối chiếu, xem xét, xác định trình độ lý luận chính trị được tiến hành theo định kỳ, mỗi năm một lần. Mẫu giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quy định, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
  Điều 5. Giá trị của giấy xác nhận
  - Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của đảng được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch công chức.
  - Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch công chức, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
  Điều 6. Hiệu lực thi hành
  Quy định này thay thế các quy định trước đây có liên quan đến xác định trình độ lý luận chính trị và được thực hiện kể từ ngày ký./.
  T/M BAN BÍ THƯ
  đã ký
  Trương Tấn Sang
 2. 22-11-2009, 10:26 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 22-11-2009, 10:26 AM
  Bài viết: 12
  trần văn triều is offline
  #2

  Default Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  Nếu tôi học cử nhân giáo dục chính trị của đại học sư phạm TP HCM thì được xác định ở trình độ lý luận chính trị gì?
 3. 23-11-2009, 09:35 AM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 23-11-2009, 09:35 AM
  Bài viết: 450
  PhanHieu is offline
  #3

  Heart Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  Trích Nguyên văn bởi trần văn triều View Post
  Nếu tôi học cử nhân giáo dục chính trị của đại học sư phạm TP HCM thì được xác định ở trình độ lý luận chính trị gì?
  Theo Quy định số:12 QĐ/TC-TTVH của BAN TỔ CHỨC - BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG và tại quy định trên thì bạn được công nhận có trình độ lý luận chính trị trung cấp.
 4. 23-11-2009, 08:40 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 23-11-2009, 08:40 PM
  Bài viết: 171
  nguyentruyen is offline
  #4

  Default Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  vậy nếu là sinh viên Hành chính thì có được công nhận là trung cấp lý luận chính trị không?
 5. 24-11-2009, 07:12 AM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 24-11-2009, 07:12 AM
  Bài viết: 450
  PhanHieu is offline
  #5

  Heart Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  Trích Nguyên văn bởi nguyentruyen View Post
  vậy nếu là sinh viên Hành chính thì có được công nhận là trung cấp lý luận chính trị không?
  sinh viên Hành chính thì có được công nhận là trung cấp lý luận chính trị ! Chúng ta rất may mắn vì là Sinh viên hành chính. Sau khi tốt nghiệp bạn được công nhận là cử nhân hành chính. Trình độ quản lý nhà nước là chuyên viên, trình độ chuyên môn: đại học, trình độ chính trị ngang với trung cấp lý luận chính trị.
  Bạn yên tâm nhé! chúc bạn học tốt!
 6. 24-11-2009, 11:59 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 24-11-2009, 11:59 AM
  Bài viết: 171
  nguyentruyen is offline
  #6

  Default Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  cám ơn anh nha!em cũng nói vậy nhưng mấy đứa bạn em không tin.Mấy bạn em nói hiện giờ trình độ mới là "6 bài lý luận chính trị" chưa "sơ cấp" nên làm sao được công nhận là "trung cấp".Anh có văn bản nào nói rõ việc này không.Cảm ơn anh!Chúc anh công tác tốt
 7. 24-11-2009, 12:23 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 24-11-2009, 12:23 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #7

  Default Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  6 bài lý luận chính trị đó nằm trong chương trình của Đoàn thanh niên về hoàn thiện ĐOàn viên thôi không có liên quan gì tới xác định trình độ lý luận chính trị của TW
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 8. 24-11-2009, 04:09 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 24-11-2009, 04:09 PM
  Bài viết: 450
  PhanHieu is offline
  #8

  Heart Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  Trích Nguyên văn bởi nguyentruyen View Post
  cám ơn anh nha!em cũng nói vậy nhưng mấy đứa bạn em không tin.Mấy bạn em nói hiện giờ trình độ mới là "6 bài lý luận chính trị" chưa "sơ cấp" nên làm sao được công nhận là "trung cấp".Anh có văn bản nào nói rõ việc này không.Cảm ơn anh!Chúc anh công tác tốt
  uh! Đúng như nguyenvuan nói: "6 bài lý luận chính trị" là việc trang bị và yêu cầu về chính trị của đoàn thanh niên, còn trình độ chính trị này là theo tiêu chí của TW đảng Cộng Sản Việt Nam. Em tham khảo 12 QĐ/TC-TTVH của BAN TỔ CHỨC - BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG và tại quy định Số: 256-QĐ/TW nhé!
  __________________
  --------------------
  Bổ sung bài viết...
  --------------------
  Anh quên chưa nói rõ! sinh viên hành chính đang học thì chưa được công nhận như vậy. Khi nào tốt nghiệp đại học hành chính được công nhận danh hiệu cử nhân hành chính thì mới có trình độ chính trị tương đương trung cấp chính trị.
  việc bạn em cãi là đúng,, em cần nói rõ là sau khi tốt nghiệp đại học hành chính mới được công nhận như vậy.
  Nếu có vấn đề gì cần giải quyết thì gọi cho anh nhé!
 9. 24-11-2009, 10:09 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 24-11-2009, 10:09 PM
  Bài viết: 171
  nguyentruyen is offline
  #9

  Default Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  cám ơn anh nhiều!Chúc anh công tác tốt
 10. 14-12-2009, 04:36 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 14-12-2009, 04:36 PM
  Bài viết: 139
  tiennapa is offline
  #10

  Default Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  Trong bài viết "Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên" (theo Quy định số 256-QĐ/TW) ngày 10/11/2009. Bạn PhanHieu cho rằng sinh viên tốt nghiệp học viện hành chính có trình độ lý luận chính trị tương đương trung Cấp.

  Tuy nhiên, theo cách hiểu của mình, tôi có cách nghĩ như sau:

  - Quy định số 256-QĐ/TW chỉ quy định cách thức xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Còn quy định cụ thể là sinh viên tốt nghiệp học viện hành chính có trình độ Trung cấp thì Quy định không đề cập (thẩm quyền này thuộc về các cơ sở đào tạo (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhân).

  - Mặt khác, nếu có một Quy định nào khác quy định như bạn Hiếu đã nói thì cũng sẽ bị bãi bỏ bởi Điều 6 của Quy định 256.

  - Do vậy, theo tôi để xác định trình độ lý luận chính trị, chúng ta cần thực hiện theo Điều 4 của Quy định 256:
  (Điều 4. Thẩm quyền, trách nhiệm xác định
  - Ban tổ chức của cấp uỷ cấp huyện và tương đương; ban tổ chức của cấp uỷ cấp tỉnh và tương đương; cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác định trình độ lý luận chính trị và chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượng và địa bàn đào tạo.
  - Trên cơ sở danh sách đề nghị của ban tổ chức cấp uỷ các cấp, cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương, các cơ sở đào tạo (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhận. Nếu nội dung, chương trình đã học tương đương với chương trình nào thì căn cứ vào đó để cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị.
  - Các trường hợp đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09-0l-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưỏng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định này có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại.
  - Việc đối chiếu, xem xét, xác định trình độ lý luận chính trị được tiến hành theo định kỳ, mỗi năm một lần. Mẫu giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quy định, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc).
 11. 15-12-2009, 08:18 AM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 15-12-2009, 08:18 AM
  Bài viết: 450
  PhanHieu is offline
  #11

  Heart Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  Trích Nguyên văn bởi tiennapa View Post
  Trong bài viết "Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên" (theo Quy định số 256-QĐ/TW) ngày 10/11/2009. Bạn PhanHieu cho rằng sinh viên tốt nghiệp học viện hành chính có trình độ lý luận chính trị tương đương trung Cấp.

  Tuy nhiên, theo cách hiểu của mình, tôi có cách nghĩ như sau:

  - Quy định số 256-QĐ/TW chỉ quy định cách thức xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Còn quy định cụ thể là sinh viên tốt nghiệp học viện hành chính có trình độ Trung cấp thì Quy định không đề cập (thẩm quyền này thuộc về các cơ sở đào tạo (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhân).

  - Mặt khác, nếu có một Quy định nào khác quy định như bạn Hiếu đã nói thì cũng sẽ bị bãi bỏ bởi Điều 6 của Quy định 256.

  - Do vậy, theo tôi để xác định trình độ lý luận chính trị, chúng ta cần thực hiện theo Điều 4 của Quy định 256:
  (Điều 4. Thẩm quyền, trách nhiệm xác định
  - Ban tổ chức của cấp uỷ cấp huyện và tương đương; ban tổ chức của cấp uỷ cấp tỉnh và tương đương; cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác định trình độ lý luận chính trị và chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượng và địa bàn đào tạo.
  - Trên cơ sở danh sách đề nghị của ban tổ chức cấp uỷ các cấp, cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương, các cơ sở đào tạo (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhận. Nếu nội dung, chương trình đã học tương đương với chương trình nào thì căn cứ vào đó để cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị.
  - Các trường hợp đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09-0l-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưỏng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định này có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại.
  - Việc đối chiếu, xem xét, xác định trình độ lý luận chính trị được tiến hành theo định kỳ, mỗi năm một lần. Mẫu giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quy định, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc).
  uh! Cảm ơn bạn đã gợi ý để mình làm rõ vấn đề trên.Thực ra mấu chốt của vấn đề mình muốn nói là Sinh viên Hành chính sau khi tốt nghiệp Đại học hành chính, được công nhận danh hiệu: "cử nhân hành chính" thì có trình độ chính trị tương đương với trung cấp chính trị. Biểu hiện ở số đơn vị học trình về các môn học của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cánh mạng Việt Nam.
  Còn việc ai công nhận và công nhận Như thế nào? thì mình chưa nói ở trên. Theo điều Điều 4 của Quy định 256 đã gởi mở hướng chỉ rõ vấn đề. Thực ra tôi thấy thực tiễn của vấn đề này ở mỗi địa phương một khác, nhiều lúc chưa thống nhất. có trường hợp một bạn có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về khoa học xã hội nhân văn mà đơn vị nơi bạn ấy công tác vẫn ko công nhận tình độ chính trị cho bạn ấy, gây mất nhiều quyền lợi cho bạn đó. Sắp tới đây Bộ chính trị cần có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về quy định 256, để các địa phương thực hiện tốt hơn về công tác xác nhận tình độ chính trị cho cán bộ, công chức của cơ quan hành chính...
  Về cách giải quyết vấn đề này thì giải quyết như sau:
  Nếu có nhu cầu xác nhận trình độ chính trị, các bạn nên đề xuất với cơ quan lập danh sách và phô tô văn bằng chứng chỉ đã học. có công văn gửi về trường chính trị tỉnh đề nghị xác định trình độ chính trị. Sau khi nhận được công văn đề nghị, trường chính trị tỉnh sẽ nghiên cứu và ra văn bản công nhận (xác nhận)về trình độ chính trị tương ứng với bằng cấp và chuyên ngành đào tạo.
  Vì vậy ngay cả sinh viên tốt nghiệp cử nhân hành chính cũng phải gửi xác nhận như các trường hợp khác. Nhưng căn cứ vào nội dung số đơn vị học trình đã học ở Học Viện hành chính thì chắc chắn các bạn se được công nhận có trình độ chính trị tương đương với trung cấp chính trị.
 12. 15-03-2010, 08:01 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 15-03-2010, 08:01 PM
  Bài viết: 3
  xalo is offline
  #12

  Default Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16.9.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xác định trình độ lý luận chính trị
  Xin hỏi
  Sau khi học xong Cao học hành chính thì được xác định ở trình độ lý luận nảo?
  Cảm ơn!
  Chỉnh sửa: xalo, 15-03-2010 lúc 08:04 PM
 13. 16-03-2010, 08:43 AM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 16-03-2010, 08:43 AM
  Bài viết: 450
  PhanHieu is offline
  #13

  Heart Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  Trích Nguyên văn bởi xalo View Post
  Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16.9.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xác định trình độ lý luận chính trị
  Xin hỏi
  Sau khi học xong Cao học hành chính thì được xác định ở trình độ lý luận nảo?
  Cảm ơn!
  sau khi học xong cao học hành chính bạn có bằng thạc sỹ chuyên ngành hành chính học thì về trình độ chính trị vẫn tương đương với trung cấp chính trị. Bởi vì hiện nay Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16.9.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xác định trình độ lý luận chính trị không quy định rõ về cao học chuyên ngành tương đương để xác định. Vì vậy ban phải học thêm lớp cao cấp chính trị mới được công nhận có trình độ "cao cấp chính trị".
 14. 16-03-2010, 10:29 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 16-03-2010, 10:29 AM
  Bài viết: 139
  tiennapa is offline
  #14

  Default Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  - Quy định 256 không quy định rõ nên không thể biết là bạn sẽ được xem xét trình độ lý luận chính trị nào (mặc dù tôi cũng nghĩ là bạn sẽ được xác định là trung cấp). Để được xác định trình độ LLCT bạn nên nhờ cơ quan có văn bản gửi Ban Tổ chức huyện ủy (nếu làm ở huyện) hoặc Ban Tổ chức tỉnh ủy (nếu làm ở tỉnh) đề nghị họ công nhận trình độ chính trị. Nếu chưa có văn bản công nhận thì hiện tại, bạn, tôi và cả các cử nhân hành chính khác vẫn được xem là chưa có trình độ lý luận chính trị nào cả (vì chưa được công nhận).
 15. 27-09-2010, 08:03 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 27-09-2010, 08:03 PM
  Bài viết: 1
  nguyễn thành lo is offline
  #15

  Default Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

  Trích Nguyên văn bởi PhanHieu View Post
  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ٭
  Số: 256-QĐ/TW


  Hà nội, ngày 16 tháng 9 năm 2009


  Quy định
  về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  - Căn cứ Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng'' và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;
  - Căn cứ tình hình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của các cơ sở đào tạo trong và ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng;
  - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,
  BAN BÍ THƯ QUY ĐỊNH
  Điều 1. Mục đích của việc xác định
  Việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên nhằm bảo sự thống nhất về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong Đảng; làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị và thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên.
  Điều 2. Đối tượng xác định
  Là cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nay có nhu cầu được xác định trình độ lý luận chính trị.
  Điều 3. Nguyên tắc xác định
  Lấy nội dung chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành của hệ thống trường chính trị của Đảng (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, chương trình lý luận chính trị (số môn, số tiết) đã được học của cán bộ, đảng viên.
  Điều 4. Thẩm quyền, trách nhiệm xác định
  - Ban tổ chức của cấp uỷ cấp huyện và tương đương; ban tổ chức của cấp uỷ cấp tỉnh và tương đương; cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác định trình độ lý luận chính trị và chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượng và địa bàn đào tạo.
  - Trên cơ sở danh sách đề nghị của ban tổ chức cấp uỷ các cấp, cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương, các cơ sở đào tạo (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhận. Nếu nội dung, chương trình đã học tương đương với chương trình nào thì căn cứ vào đó để cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị.
  - Các trường hợp đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09-0l-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưỏng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định này có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại.
  - Việc đối chiếu, xem xét, xác định trình độ lý luận chính trị được tiến hành theo định kỳ, mỗi năm một lần. Mẫu giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quy định, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
  Điều 5. Giá trị của giấy xác nhận
  - Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của đảng được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch công chức.
  - Giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được ghi trong hồ sơ lý lịch của cán bộ, đảng viên và được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn về lý luận chính trị khi xét dự thi nâng ngạch công chức, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
  Điều 6. Hiệu lực thi hành
  Quy định này thay thế các quy định trước đây có liên quan đến xác định trình độ lý luận chính trị và được thực hiện kể từ ngày ký./.
  T/M BAN BÍ THƯ
  đã ký
  Trương Tấn Sang
  Em tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Khoa học Huế, chuyên ngành Luật. vậy trình độ Lý luận chính trị của em ở bậc nào? cảm ơn anh!
Trang 1/3 123 CuốiCuối

Tags:

None