X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Thẩm quyền ký ban hành văn bản

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 02-07-2010, 09:36 AM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  HuuPhuoc1980 is offline
  3889 lượt xem
  #1

  Default Thẩm quyền ký ban hành văn bản

  Cho mình hỏi thẩm quyền ký ban hành các quyết định thành lập các Ban chỉ đạo, Hội đồng... là thẩm quyền chung hay riêng. Việc thành lập các BCĐ, HĐ... có thể ban hành dưới dạng quyết định QPPL được hay không.
 2. 04-07-2010, 09:37 AM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 04-07-2010, 09:37 AM
  Bài viết: 450
  PhanHieu is offline
  #2

  Heart Thẩm quyền ký ban hành văn bản

  Trích Nguyên văn bởi HuuPhuoc1980 View Post
  Cho mình hỏi thẩm quyền ký ban hành các quyết định thành lập các Ban chỉ đạo, Hội đồng... là thẩm quyền chung hay riêng. Việc thành lập các BCĐ, HĐ... có thể ban hành dưới dạng quyết định QPPL được hay không.
  Chào bạn! Hiện nay các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam làm việc theo mô hình tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nên phần đa là người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ ký quyết định... tùy theo tính chất của mỗi văn bản mà ký thay mặt tập thể lãnh đạo hay ký thẩm quyền cá nhân.
  ví dụ: TM.UBND TỈNH
  CHỦ TỊCH

  (đã ký)

  Nguyễn Vũ B

  ví dụ 2: CHỦ TỊCH

  (đã ký)


  Nguyễn Vũ B

  - Về việc thành lập các ban chỉ đạo, Hội đồng... thì tùy theo tính chất của các ban, hội đồng thì việc ký văn bản đó là cá biệt hay quy phạm pháp luật.
  vì dụ: ở Hội đồng nhân dân các cấp thường có các ban như: ban kinh tế-ngân sách; ban thanh tra nhân dân....thì các ban này thành lập bằnng một quyết định QPPL.
  vì dụ 2: ở UBND các cấp hay các Sở, ban ngành thuộc tỉnh thì thường có thành lập các ban như: Hội đồng thi đua khen thưởng thuộc Sở, ban vì sự tiến bộ phụ nữ... thì quyết định thành lập là các quyết định cá biệt.

  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 04-07-2010 lúc 02:31 PM

Tags:

None