X


Kết quả từ 1 tới 6 trên 6

bài tập môn kinh tế chính trị mác-lênin

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 23-03-2010, 05:46 PM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  tuanmp_it is offline
  31961 lượt xem
  #1

  Default bài tập môn kinh tế chính trị mác-lênin

  bạn nào có thể giải giúp mình 2 bài tập với. Mình đọc nhưng chẳng hiểu gì cả. Làm nnhanh giúp mình nhé? thanks.
  bài 1:
  Một xí nghiệp tư bản có tỷ suất giá trị thặng dư thực tế là 300%, tiền công của 1 công nhân là 10$ và số công nhân làm việc trong xí nghiệp là 120 người. Hãy tính:
  a) Khối lượng giá trị thặng dư thực tế?
  b) Khối lượng giá trị thặng dư hằng năm thu được là bao nhiêu khi thời gian chu chuyển của tư bản 1 vòng là 120 ngày?
  bài 2:
  Một xí nghiệp có tổng tư bản đầu tư là 10000$, có cấu tạo hữu cơ tư bản la 4/1, có khối lượng giá trị thặng dư là 4000$. Hãy tính:
  a) Tỷ suất giá trị thặng dư của xí nghiệp đó?
  b) Tỷ suất giá trị thặng dư hằng năm là bao nhiêu khi biết thời gian của 1 vòng chu chuyển tư bản là 90 ngày?
  Các bạn làm nhanh giúp mình với nhé? Thanks.
 2. 11-04-2010, 10:52 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 11-04-2010, 10:52 PM
  Bài viết: 1
  maihailinh is offline
  #2

  Default bài tập môn kinh tế chính trị mác-lênin

  Trích Nguyên văn bởi tuanmp_it View Post
  bạn nào có thể giải giúp mình 2 bài tập với. Mình đọc nhưng chẳng hiểu gì cả. Làm nnhanh giúp mình nhé? thanks.
  bài 1:
  Một xí nghiệp tư bản có tỷ suất giá trị thặng dư thực tế là 300%, tiền công của 1 công nhân là 10$ và số công nhân làm việc trong xí nghiệp là 120 người. Hãy tính:
  a) Khối lượng giá trị thặng dư thực tế?
  b) Khối lượng giá trị thặng dư hằng năm thu được là bao nhiêu khi thời gian chu chuyển của tư bản 1 vòng là 120 ngày?
  bài 2:
  Một xí nghiệp có tổng tư bản đầu tư là 10000$, có cấu tạo hữu cơ tư bản la 4/1, có khối lượng giá trị thặng dư là 4000$. Hãy tính:
  a) Tỷ suất giá trị thặng dư của xí nghiệp đó?
  b) Tỷ suất giá trị thặng dư hằng năm là bao nhiêu khi biết thời gian của 1 vòng chu chuyển tư bản là 90 ngày?
  Các bạn làm nhanh giúp mình với nhé? Thanks.
  bài 1 ná :
  tiền lương cho toàn công nhân : v = 10x120=1200
  a,khối lượng giá trị thặng dư thực tế là : M=m'xv=300x1200=360000
  b,Vòng chu chuyển của tư bản trong 1 năm là n=365/120
  giá trị thặng dư : m = ( m'xv)/100%=3600
  khối lượng giá trị thặng dư hàng năm là M'=mxn=3600x354/120=10950
  Bài 2 nữa ná :
  Tổng tư bản đầu tư : c+v=10000
  cấu tạo hữu cơ : c/v=4/1
  ==> v=2000
  a,Tỷ suất giá trị thặng dư : m'=M/V=2
  Giá trị thặng dư : m=( m'xv)/100%=40
  b,vòng chu chuyển tư bản trong 1 năm : n=365/90
  khối lượng giá trị thặng dư : M'=40x365/90=
  tỷ suất giá trị thặng dư hàng năm : m'=(M'/v)x100%=8,1
  Hix , sao con b bài 2 làm cứ lẻ lẻ , chắc sai . em mới học môn này , các bác đừng trách em múa rùa qua mắt thợ ná . 2 hôm nữa em thi
  Chỉnh sửa: maihailinh, 12-04-2010 lúc 08:31 PM
 3. 07-11-2012, 09:51 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 07-11-2012, 09:51 AM
  Bài viết: 1
  nguyen huy kiem is offline
  #3

  Default bài tập môn kinh tế chính trị mác-lênin

  mọi người giúp tôi giải bài này với
  Có 100 công nhân làm thuê trong 1 nhà máy trong 1 tháng sản xuất được 12500 sản phẩm. Chi phí tư bản bất biến 250000 USD, giá trị sức lao động mỗi công nhân là 250 USD , M' = 300%. xÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT SẢN PHẨM VÀ KẾT CẤU CỦA NÓ.
 4. 15-01-2013, 06:56 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 15-01-2013, 06:56 PM
  Bài viết: 1
  Nam Phong is offline
  #4

  Default bài tập môn kinh tế chính trị mác-lênin

  Trích Nguyên văn bởi nguyen huy kiem View Post
  mọi người giúp tôi giải bài này với
  Có 100 công nhân làm thuê trong 1 nhà máy trong 1 tháng sản xuất được 12500 sản phẩm. Chi phí tư bản bất biến 250000 USD, giá trị sức lao động mỗi công nhân là 250 USD , M' = 300%. xÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT SẢN PHẨM VÀ KẾT CẤU CỦA NÓ.
  Đáp án:
  Tổng chi phí sức lao động của 100 công nhân: v = 250 x 100 = 25.000
  ta có: c = 250.000
  tỷ suất giá trị thặng dư: m' = m/v x100% = 300%. suy ra: m = 3v = 75.000
  Tổng giá trị sản phẩm: W = c+v+m = 350.000
  Giá trị của một sản phẩm: 350.000/12.500 = 28
  Ta có: c = 10v => 10v + v + 3v = 28
  => v = 2; c = 20; m = 6
  Kết cấu: 20c + 2v + 6m
  Hoàng Nam Phong - Công an huyện Tam Nông- Đồng Tháp
 5. 24-03-2013, 08:37 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 24-03-2013, 08:37 PM
  Bài viết: 1
  dua hau is offline
  #5

  Question bài tập môn kinh tế chính trị mác-lênin

  1 tư bản đầu tư 1 triệu USD, trong đó bỏ vào tư liệu sản xuất là 800.000 USD. Số công nhân làm thuê vào sản xuất là 200 công nhân,giá trị hàng hoá đặt ra là 1 triệu 200 ngàn USD.
  Xác định khối lượng giá trị mới do 1 công nhân tạo ra
 6. 25-03-2013, 07:42 AM
  Banned
  Bắt đầu vào 25-03-2013, 07:42 AM
  Bài viết: 4
  hoanlan12 is offline
  #6

  Default bài tập môn kinh tế chính trị mác-lênin

  Trích Nguyên văn bởi dua hau View Post
  1 tư bản đầu tư 1 triệu USD, trong đó bỏ vào tư liệu sản xuất là 800.000 USD. Số công nhân làm thuê vào sản xuất là 200 công nhân,giá trị hàng hoá đặt ra là 1 triệu 200 ngàn USD.
  Xác định khối lượng giá trị mới do 1 công nhân tạo ra
  url] giá rẻ chỉ 5k

Tags:

None