Những lưu ý trước kỳ thi THPT thí sinh cần nắm rõ

Kiến thức thi THPT Quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra rõ sẽ nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12 và một phần của lớp 11. Vì thế thí sinh cần ôn tập một cách kỹ lưỡng để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Ông Nam Nhật Minh – Phó trưởng phòng Quản lý thi (Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo Dục &Đào tạo) cho biết: Nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT, chủ yếu là lớp 12, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình phổ thông hiện hàn. Năm nay, Bộ đã công bố đề thi tham khảo từ 24/01/2018, do vậy không gây sốc hay xáo trộn.

Ông Nam Nhật Minh thông tin thêm: Về cơ bản, Kỳ thi THPT quốc gia được giữ ổn định như năm 2017.

Một số điểm mới thí sinh cần lưu ý

Nội dung đề thi năm nay nằm chủ yếu vào chương trình học lớp 12. Nhằm nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành năm nay Bộ cũng đã công bố đề thi minh họa từ ngày 24/1/2018. Bởi vậy thí sinh cũng không bị sốc hoặc bị xáo trộn lớn.

Một số điểm mới thí sinh cần lưu ý

Trường hợp thí sinh nào đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội phải thi đầy đủ tất cả các môn thi này mới được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Về thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi: Các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp rút ngắn xuống còn 10 phút. Như năm 2017 là 20 phút, sự điều chỉnh này rất phù hợp với thực tế điều này đảm bảo cho việc an toàn trong kỳ thi tránh những tình huống bất cập có thể xảy ra.

Việc làm tròn điểm thi sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển là tổng điểm của các bài thi cũng như môn thi theo thang điểm 10. Đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng ( khu vực ) cũng sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân.Trong công tác đăng ký dự thi phải tăng cường những ứng dụng công nghệ thông tin. Các công tác chuẩn bị cho hoạt động tổ chức thi, ra đề thi và chấm thi cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Quy luật phát đề thi cho thí sinh nhất là với các Bài thi trắc nghiệm được quy định trong hướng dẫn thực hiện quy chế.

Công tác đề thi THPT Quốc gia năm 2018:

Thực hiện bổ sung điều chỉnh xây dựng ma trận đề thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 để phù hợp với các phương án đã công bố. Đồng thời phải rà soát ma trận đề thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Công tác đề thi THPT Quốc gia năm 2018 được chuẩn bị kỹ

Đề thi phải đảm bảo phù hợp với hình thức thi đã công bố theo hướng tiếp tục thực hiện định hướng đánh giá năng lực người học. Tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu học thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn, đồng thời tăng cường phân hóa kết quả thi đảm bảo đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tin cậy để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.

Căn cứ vào ma trận đề thi tham khảo làm cơ sở cho giáo viên và học sinh vận dụng trong dạy học và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

Hiện nay đề thi đã sẵn sàng để phục vụ kỳ thi. Công tác bảo mật đề thi được đặc biệt quan tâm, các địa phương đều đã có phương án cụ thể, khả thi để bảo mật tuyệt đối đề thi ở tất cả các khâu.

5 (100%) 1 vote