Thủ tục hành chính là gì? Khái quát chung về thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính là gì? Khái quát chung về thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Vậy thủ tục hành chính là gì? Hãy cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết dưới đây.

1. Thủ tục hành chính là gì? Có những cách hiểu nào?

Hiện nay, có nhiều quan điểm xoay quanh khái niệm thủ tục hành chính là gì. Cụ thể như sau:

Quan điểm thứ nhất cho rằng thủ tục hành chính là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước

 Quan điểm thứ hai cho rằng thủ tục hành chính là trình tự, cách thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ và để cá nhân và tổ chức thực hiện khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước

Thủ tục hành chính cũng được hiểu là là một loạt các  quy định về trình tự thời gian, về không gian về cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân.

Thủ tục hành chính là gì? Khái quát chung về thủ tục hành chính
Cải cách thủ tục hành chính là gì? Thủ tục hành chính là quy phạm bắt buộc về những hoạt động trong công tác hành chính

Theo quan điểm chung nhất, thủ tục hành chính là tổng thể những quy phạm bắt buộc phải tuân theo khi tiến hành thành lập, thay đổi, giải thể, xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phạm vi hoạt động của các tổ chức, khi ban hành các văn bản hành chính, khi thực hiện các hành vi hành chính; khi các công dân, các tổ chức quần chúng xã hội tiến hành những công việc đòi hỏi có sự chứng kiến, chứng nhận, giúp đỡ, can thiệp của các cơ quan và cán bộ, nhân viên nhà nước.

Tìm hiểu đặc điểm của thủ tục hành chính

Sau khi tìm hiểu khái niệm thủ tục hành chính là gì, hãy cùng tìm hiểu đặc điểm cũng như cách phân loại thủ tục hành chính.

Về đặc điểm, thủ tục hành chính đã và đang có ý nghĩa nhất định trong quá trình quản lí hành chính nhà nước đó là:

 Bảo đảm cho các quy định nội dung của luật hành chính được thực hiện

Bảo đảm cho các quy phạm nội dung của các ngành luật khác đi vào cuộc sống

Bảo đảm cho việc thi hành các quyết định HC được thống nhất

Làm giảm sự phiền hà, củng cố được quan hệ giữa Nhà nước và công dân.

3. Thủ tục hành chính được phân loại như thế nào?

Về phân loại, thu tục hành chính được phân chia theo nhiều tiêu chí khác nhau. Theo đó, có thể phân thành các loại thủ tục hành chính như sau:

  • Thủ tục hành chính nội bộ là trình tự thực hiện các công việc nội bộ cơ quan nhà nước, bao gồm: Thủ tục ban hành quyết định; thủ tục khen thưởng – kỷ luật; thủ tục thành lập các tổ chức, thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức nhà nước.
  • Thủ tục hành chính liên hệ là trình tự các cơ quan hành chính, công chức,công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện hoạt động áp dụng pháp luật.

Thủ tục hành chính liên hệ rất đa dạng, thủ tục này bao gồm:

+ Thủ tục giải quyết các yêu cầu, đề nghị của công dân, tổ chức.

Đó là thủ tục kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thủ tục giải quyết các yêu cầu của các cơ quan tổ chức khác của nhà nước.

Thủ tục hành chính là gì? Khái quát chung về thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính được phân chia thành nhiều loại khác nhau, đáp ứng những nhu cầu khác nhau

+ Thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính phải được pháp luật quy định chặt chẽ để tránh lạm quyền, xâm phạm đến các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Đó là thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính;thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác;

  •  Thủ tục văn thư là trình tự tiến hành các hoạt động lưu trữ, xử lý, cung cấp công văn giấy tờ và đưa ra các quyết định dưới các hình thức văn bản.Thủ tục văn thư mang nhiều tính chất kỹ thuật nghiệp vụ hành chính, đò hỏi quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, đúng thể thức, trình tự các bước tiến hành.

Tóm lại, việc phân nhóm các thủ tục hành chính căn cứ vào tính chất hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết công việc của nhà nước và của công dân như trên chỉ có tính chất tương đối.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục hành chính. Bài viết hi vọng đã đem đến những chia sẻ hữu ích, giúp bạn nắm được khái niệm thủ tục hành chính là gì cũng như đặc điểm và cách phân loại thủ tục hành chính.

Rate this post