Thủ tục hành chính về đất đai: Tìm hiểu thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

  • hanhchinh
  • 24 Tháng Mười Một, 2018
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thủ tục hành chính về đất đai: Tìm hiểu thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Thủ tục hành chính về đất đai: Tìm hiểu thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thủ tục hành chính về đất đai là một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay. Đây thường là vấn đề gây khó khăn cho người có nhu cầu chuyển nhượng, pháp lý liên quan đến đất đai. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Những đối tượng là hộ gia đình, cá nhân: nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK QSDĐ cấp huyện. UBND cấp xã nơi có đất chỉ tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại các xã, thị trấn, sau đó chuyển hồ sơ cho Văn phòng ĐK QSDĐ cấp huyện để giải quyết.

1. Thủ tục hành chính về đất đai với trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép

  • Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ :

Đối tượng là tổ chức: nộp hồ sơ tại VP ĐKQSDĐ trực thuộc Sở TN&MT.

Những đối tượng là hộ gia đình, cá nhân: nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK QSDĐ cấp huyện. UBND cấp xã nơi có đất chỉ tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại các xã, thị trấn, sau đó chuyển hồ sơ cho Văn phòng ĐK QSDĐ cấp huyện để giải quyết.

  • Hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ sau:
Thủ tục hành chính về đất đai: Tìm hiểu thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai).

  •  Trình tự thực hiện (20 ngày làm việc) :

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, VP ĐKQSDĐ kiểm tra hồ sơ; trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do; trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì xác nhận vào tờ khai đăng ký và chuyển hồ sơ đến Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển cho VP ĐKQSDĐ để bàn giao cho người sử dụng đất.

2. Thủ tục hành chính về đất đai với trường hợp chuyển mục đích phải xin phép

  • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ :

Các đối tượng là tổ chức: nộp hồ sơ tại Sở TN&MT.

Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân : nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. UBND cấp xã nơi có đất chỉ tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại các xã, thị trấn, sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng TNMT để giải quyết.

  • Hồ sơ bao gồm những giấy tờ thiết yếu sau :

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai).

Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp người xin chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

  •  Trình tự thực hiện (30 ngày làm việc) :
Thủ tục hành chính về đất đai: Tìm hiểu thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Quy trình thực hiện chuyển đổi trong vòng 30 ngày

Trong thời hạn không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; chỉ đạo VP ĐKQSDĐ trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính gửi Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường trình UBND cùng cấp quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất và chuyển kết quả cho VP ĐKQSDĐ.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, VP ĐKQSDĐ hoặc UBND cấp xã bàn giao kết quả cho người sử dụng đất.

Trên đây là một số thủ tục hành chính về đất đai trong trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Bài viết hi vọng đã đem đến thông tin hữu ích, giúp bạn hoàn thiện thủ tục nhanh chóng nhất.

Rate this post