Đài Phát thanh – Truyền hình Cao Bằng
Website:
YouTube: www.youtube.com/c/TruyềnhìnhCaoBằng
FanPage:
Điện thoại: 0206 3852 250
Địa chỉ: 87, Bế Văn Đàn, TP Cao Bằng.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn