Hiệu quả từ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid-19 | TayNinhTV

Bởi Truyền hình Tây Ninh

Hiệu quả từ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid-19 | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV #thông_tin_dịch_Covid_19 #tayninhtv #ttv11 —————- 👉Ủng hộ Truyền hình Tây Ninh đăng thêm nhiều clip tin tức nóng và nhanh bằng cách: 👉Xem hết clip, để lại câu hỏi/comment và bấm nút…

Bến Cầu nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính.

Bởi Truyền hình Tây Ninh

Sáng ngày 03/01/2019, UBND huyện Bến Cầu tổ chức phiên họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bà Trương Thị Phương Thảo-Chủ tịch UBND huyện Bến…

Cải cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tay Ninh | IT TO DAY | TayNinhTV

Bởi Truyền hình Tây Ninh

Những đổi thay trong cải cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh | IT TO DAY | TayNinhTV #baohiemxahoitayninh #ittoday —————- 👉Ủng hộ Truyền hình Tây Ninh đăng thêm nhiều clip tin tức nóng và nhanh bằng cách: 👉Xem hết clip, để lại câu hỏi/comment và bấm nút chia…

Hiệu quả của dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính | TayNinhTV

Bởi Truyền hình Tây Ninh

Hiệu quả của dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính | CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | TayNinhTV #cải_cách_hành_chính #tayninhtv #ttv11 —————- 👉Ủng hộ Truyền hình Tây Ninh đăng thêm nhiều clip tin tức nóng và nhanh bằng cách: 👉Xem hết clip, để lại câu hỏi/comment và bấm nút chia…

Ứng dụng mã QR trong giải quyết thủ tục hành chính | CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | TayNinhTV

Bởi Truyền hình Tây Ninh

Ứng dụng mã QR trong giải quyết thủ tục hành chính | CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH | TayNinhTV #ứng_dụng_mã_QR #cải_cách_hành_chính #tayninhtv —————- 👉Ủng hộ Truyền hình Tây Ninh đăng thêm nhiều clip tin tức nóng và nhanh bằng cách: 👉Xem hết clip, để lại câu hỏi/comment và bấm nút chia sẻ về facebook cho mọi…

Tiếp tục tạm dừng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp trên địa bàn tỉnh | TayNinhTV

Bởi Truyền hình Tây Ninh

Tiếp tục tạm dừng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp trên địa bàn tỉnh | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV #vaccine_phòng_Covid_19 #tayninhtv #ttv11 —————- 👉Ủng hộ Truyền hình Tây Ninh đăng thêm nhiều clip tin tức nóng và nhanh bằng cách: 👉Xem hết clip, để lại câu hỏi/comment và bấm…

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh | TayNinhTV

Bởi Truyền hình Tây Ninh

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh | TayNinhTV #thoisutayninh #tayninhtv #tintuchomnay —————- 👉Ủng hộ Truyền hình Tây Ninh đăng thêm nhiều clip tin tức nóng và nhanh bằng cách: 👉Xem hết clip, để lại câu hỏi/comment và bấm nút chia sẻ về facebook cho…