🔴 Thanh Bình, Nguyên Mạnh và "Cơn địa chấn" tại Saitama! | Dư âm ĐT Nhật Bản 1-1 ĐT Việt Nam

Bởi BLV Quang Huy

BLV Quang Huy | 🔴 Trực tiếp | Thanh Bình, Nguyên Mạnh và “Cơn địa chấn” tại Saitama! | Nhật Bản 1-1 Việt Nam #BLVQuangHuy #ĐTVietNam #VongLoaiWorldCup2022 #GiaoLuuTrucTuyenVoiBLVQuangHuy Các chương trình đặc sắc trên BLV Quang Huy: ► AFF SUZUKI CUP 2020: ► GÓC BÌNH LUẬN: ► BLV QUANG HUY Q&A: ► HIGHLIGHTS & BÀN…