Chuyển đổi ngôn ngữ Viet to Eng – Mẹo hay trên ứng dụng vẽ ibis Paint X 🎨 Tips P.07 – LVMaiChi

Bởi LV Mai Chi

🌿Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt (hoặc ngược lại) trên ứng dụng ibis Paint X vô cùng đơn giản dễ thực hiện. Tiếng Anh dùng khi bạn đã biết dùng các chương trình chỉnh sửa ảnh như Photoshop nè, còn tiếng Việt dùng cho bạn nào chưa quen sử…