Một món ăn ngon phải đáp ứng được ba yếu tố, “sắc, hương, vị” và đây là cách để mình có được một dĩa rau xào thịt đáp ứng được ba yếu tố đó.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn