– Chủ tịch nước khảo sát các mô hình HTX + một số hoạt động khác tại Đồng Tháp
– Công bố báo cáo kinh tế quý I
– Thầy giáo Hàn Quốc và tình yêu với Việt Nam

#thoisu #21H #chinhphu #DongThap #hoptacxa #nongthon #nongnghiep #kinhte #2022 #quyI #dulich #VietNam

#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn