Sáng ngày 03/01/2019, UBND huyện Bến Cầu tổ chức phiên họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bà Trương Thị Phương Thảo-Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu chủ trì phiên họp.
Xem thêm :
– Youtube :
– Fanpage : 🔔Đăng Ký Kênh Đài Truyền Hình Tây Ninh

Xem thêm :
– Youtube :
– Fanpage :
#DaiTruyenHinhTayNinh
#TayNinh

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn