Trong những năm qua, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, thực hiện giao dịch điện tử, giao dịch qua bưu điện đã rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, qua đó tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian của tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn