Bình luận giải đấu La Hoàn Trung Quốc v2.5 – Rất nhiều lối chơi HAY VÀ DỊ từ các cao thủ Trung Hoa!

Lần đầu mình thử bình luận nên sẽ thiếu sót rất nhiều mặt, mong các bạn bỏ qua nhé 😀

Video gốc:

==============

BGM:
1. Toby Tranter – Constantine
2. Toby Tranter – Listen And Learn
3. DayFox – Lioness
4. Diviners x Contacreast – Tropic Love
5. Onda Norte – I Miss U
6. Erik Lund – Tokyo Sunset
7. x50 – Aurora

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn