Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc rà soát các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để rà soát tổng thể các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để lên phương án đơn giản hóa hoặc cắt giảm…

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn