BTV – Thời sự tối – 30-3-2022
– Huấn luyện sát thực tế chiến đấu cho dân quân
– Nhiều tiện ích khi áp dụng hóa đơn điện tử
– Nova Service tổ chức đại hội tuyển dụng nhân sự
– Triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
🔵 Website: hoặc
🔵 Facebook:
🔵 CH Play
🔵 AppStore
#TruyenhinhBinhThuan #TruyềnhìnhBìnhThuận #thoisuBinhThuan #tintucmoinhat #BTV

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn