Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ cũng như những nét đẹp văn hóa tại Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Thị xã Phổ Yên qua phóng sự sau.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn