Trong thực hiện công vụ, giao tiếp với công dân, chào hỏi và thái độ chào hỏi niềm nở thể hiện rất rõ trình độ, phẩm chất của người cán bộ, thể hiện sự tôn trọng, quan tâm và sẵn sàng phục vụ yêu cầu của công dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gần dân và vì dân. Đó cũng là nét đẹp văn hóa công sở mà các cơ quan, đơn vị phải duy trì tốt. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ cũng như những nét đẹp văn hóa tại Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Phú Lương.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn