Hanhchinh.com.vn

công việc hành chính

Các danh mục việc hành chính nhân sự

Trong lĩnh vực hành chính nhân sự, có nhiều danh mục công việc khác nhau mà một trợ lý hành chính nhân sự có thể đảm nhận. Dưới đây là một số danh mục công việc phổ biến trong lĩnh vực này:

  1. Quản lý hồ sơ nhân viên: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của trợ lý hành chính nhân sự là quản lý hồ sơ của nhân viên. Điều này bao gồm việc tạo mới hồ sơ, cập nhật thông tin cá nhân, quản lý hợp đồng lao động và bảo mật thông tin nhân viên.
  2. Tuyển dụng và tuyển chọn: Trợ lý hành chính nhân sự thường tham gia vào quá trình tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên mới. Điều này có thể bao gồm việc đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, chuẩn bị và tham gia vào các buổi phỏng vấn và kiểm tra tư cách ứng viên.
  3. Quản lý chế độ phúc lợi: Trợ lý hành chính nhân sự thường chịu trách nhiệm về quản lý chế độ phúc lợi cho nhân viên. Điều này bao gồm việc xử lý các quyền lợi và bảo hiểm, quản lý chế độ nghỉ phép và xử lý các yêu cầu về chế độ phúc lợi từ nhân viên.
  4. Quản lý giấy tờ và thủ tục: Trợ lý hành chính nhân sự thường là người chịu trách nhiệm về việc xử lý và quản lý các giấy tờ và thủ tục liên quan đến nhân viên. Điều này bao gồm việc xử lý các hợp đồng lao động, giấy phép làm việc, giấy tờ về thuế và các giấy tờ khác liên quan đến quản lý nhân sự.
  5. Hỗ trợ quản lý hiệu suất: Trợ lý hành chính nhân sự có thể tham gia vào việc hỗ trợ quản lý hiệu suất và đánh giá nhân viên. Điều này có thể bao gồm việc thu thập và xử lý thông tin về hiệu suất, chuẩn bị tài liệu đánh giá và hỗ trợ quản lý trong việc xác định và phát triển kế hoạch cải tiến hiệu suất.

Trên đây chỉ là một số danh mục công việc phổ biến trong lĩnh vực hành chính nhân sự. Tùy thuộc vào tổ chức và quy mô công ty, vai trò và trách nhiệm của trợ lý hành chính nhân sự có thể khác nhau.