VTC Now | Theo Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020), để thực hiện thủ tục hành chính trong nhóm môi trường, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra 63,3 triệu đồng, trong khi đó, chi phí này ở lĩnh vực thuế là 267.000 đồng.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow #vtc1

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn