Những năm qua, ngành Thuế đã liên tục chuyển động, cải cách để thay đổi diện mạo, hướng tới hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với người nộp thuế. Sự đổi mới của ngành đến thời điểm này đã chính thức được ghi nhận một cách tích cực, không chỉ bởi các tổ chức quốc tế mà còn ở chính cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Báo cáo đánh giá cải cách TTHC thuế: Mức độ hài lòng của DN năm 2019”. Theo đó, kết quả đánh giá sự hài lòng của DN với cơ quan thuế là 7,79 điểm, tương đương gần 78%, tăng 3 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát năm 2016 và tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2014.

Song bên cạnh đó, điều mà các DN quan tâm là một chính sách thuế phải thực sự thu hút và minh bạch; các thủ tục hải quan phải thuận lợi và thông thoáng…Vậy VN cần làm gì để có thể hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa các thủ tục về thuế? Hướng tới mực tiêu Thể chế chính sách thuế minh bạch; quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học và phù hợp với thông lệ quốc tế?

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn