Cải cách thủ tục hành chính thuế

Nhìn lại 1 năm cải cách thủ tục hành chính thuế:

Thay vì mất tới 15 ngày như trước đây thì nay doanh nghiệp mấy tối đa là 6 ngày chờ để được hoàn thuế giá trị gia tăng khi đáp ứng đủ các điều kiện như trong vòng 12 tháng vẫn còn dương giá trị hoàn ….

Công ty luật tư vấn chuyên nghiệp tại Hà Nội – Văn phòng luật uy tín

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn