Việt Nam đang dốc sức để cải cách thủ tục hành chính. Bởi hiện tại đây là một trong những rào cản lớn nhất của Việt Nam trong thang điểm đánh giá môi trường đầu tư. Tiến sĩ Antony Stokes, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng nếu làm được điều này, thì việc cộng đồng kinh tế chung Asean có hiệu lực vào năm 2015 sẽ tạo thêm lực đẩy để kinh tế Việt Nam phát triển. Cuộc trao đổi ngắn với ông Antony Stokes ngay sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn