#đốithoạikinhtếviệtnam #VEDForum
Diễn đàn đối thoại kinh tế Việt Nam viết tắt là VED Forum – nơi quy tụ các chuyên gia kinh tế hàng đầu cùng sự đồng hành của hàng trăm doanh nghiệp trên các lĩnh vực kinh tế chủ đạo của đất nước. Đây là diễn đàn đối thoại đa chiều về các vấn đề kinh tế vĩ mô – vi mô, trao đổi, chia sẻ những thách thức, khó khăn và giải pháp giành cho các doanh nghiệp Việt. Với sự hỗ trợ tư vấn về nội dung và tổ chức thực hiện của Ban cố vấn gồm các chuyên gia kinh tế nhiều năm kinh nghiệm ở trong nước và quốc tế, Diễn đàn đối thoại kinh tế Việt Nam sẽ phân tích, đánh giá, chia sẻ chuyên sâu về các vấn đề của nền kinh tế Việt Nam, của các doanh nghiệp Việt Nam, mà từ đó đưa ra các định hướng, tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
———————————-
Theo dõi Vietnam Economic Dialogue tại :
Website :
Facebook :
YouTube :
Twitter :

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn