Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015. Trong đó, mục tiêu là đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ tục hành chính.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn