Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD được thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì quý Cô, Chú, Anh, Chị cùng các Bạn có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan cần xuất trình giấy tờ tùy thân và Sổ hộ khẩu sẽ được thuận tiện hơn, không cần mang theo nhiều loại giấy tờ giấy như truyền thống.
Bởi vì, trong thẻ CCCD gắn chíp của quý Cô, Chú, Anh, Chị cùng các Bạn đã có chứa đầy đủ thông tin liên quan. Khi quý Cô, Chú, Anh, Chị cùng các Bạn xuất trình thẻ CCCD theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó sẽ có thể tra cứu những thông tin liên quan từ thẻ CCCD gắn chíp, bao gồm:
– Ảnh, số thẻ CCCD, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn;
– Vân tay, đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ, cơ quan cấp thẻ.
Như vậy, nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu quý Cô, Chú, Anh, Chị cùng các Bạn xuất trình thẻ CCCD gắn chíp để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan thì quý Cô, Chú, Anh, Chị cùng các Bạn không phải mang theo các giấy tờ khác để chứng minh những thông tin trên thẻ. Ví dụ: Khi được yêu cầu xuất trình thẻ CCCD gắn chíp để xác nhận ngày sinh thì quý Cô, Chú, Anh, Chị cùng các Bạn không cần mang thêm giấy khai sinh hoặc yêu cầu cung cấp địa chỉ thường trú thì không cần mang theo Sổ hộ khẩu,…
Khi thực hiện các thủ tục hành chính thì quý Cô, Chú, Anh, Chị cùng các Bạn sẽ chỉ cần mang CCCD đã được tích hợp những thông tin liên quan đến thủ tục mình thực hiện mà không phải mang theo giấy tờ khác. Đây là một trong những ưu điểm lớn của CCCD có gắn chíp, mang lại nhiều thuận lợi cho công dân và cả các cơ quan, tổ chức trong quá trình giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính.

XEM THÊM KÊNH YOUTUBE KHÁC CỦA NGUYỄN ĐOÀN KHUÊ

THAM GIA NHÓM CHIA SẺ THỦ TỤC ĐẤT ĐAI – TƯ PHÁP & HỘ TỊCH

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn