dùng số điện thoại từ Nước ngoài điện vào một số cá nhân của người khác tự xưng là Bộ GTVT để báo lỗi phạt nguội vi phạm giao thông, thường thì lỗi vi phạm ở khu vực Đà Nẵng .
mong bà con nên cẩn trọng để tránh,
Lưu ý:cơ quan chức năng nhà Nước không bao giờ đt cho người dân cả, trừ khi đang tiếp nhận thủ tục hành chính mà sđt phải là của trụ sở cơ quan hành chính.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn