Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc chia lô đất nông nghiệp, trừ một số trường hợp đặc biệt.
#Đấtđai #quaycuồng #sónglớn
Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã tạm dừng việc phân lô, tách thửa đối với đất nông nghiệp, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND quận, huyện, thị xã và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các thủ tục tách thửa, sáp nhập.

Theo đó, thời gian gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được thông tin phản ánh của nhiều nơi, người dân, doanh nghiệp và trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc phân lô, tách thửa, san lấp hạ tầng, làm đường, nền, vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng. đặt hàng tại nhiều quận, huyện, thị xã.

Tạm dừng việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc tách thửa đất nông nghiệp; thửa đất ở và đất nông nghiệp cùng thửa; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Trước đó, Sở TN-MT đề nghị UBND các huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, báo cáo việc phân lô, tách thửa, san lấp mặt bằng từ ngày 1-1-2017. Cuối ngày 31/1, ủy ban quyền sử dụng đất được chính quyền nhân dân cấp huyện xác nhận đối với thửa đất trên 500m2 (bao gồm: đất nông nghiệp; thửa đất ở và đất nông nghiệp cùng một thửa), cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Sở yêu cầu, trong thời gian UBND TP Hà Nội không quy định nội dung: “Điều kiện tách thửa, chia nhỏ các loại đất ở địa phương theo điều kiện hợp thửa của từng loại đất và diện tích, kích thước tối thiểu. tách thửa không được Tình trạng phân lô, tách thửa và quản lý thửa đất có diện tích nhỏ hơn giá trị tối thiểu. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu UBND các huyện, thị xã tạm dừng thụ lý, giải quyết việc tách thửa đất nông nghiệp. không phải đất thổ cư.

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thủ tục hành chính về tách thửa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn