Tiếp nhận mọi thông tin phản ánh trên các lĩnh vực an ninh trật tự, văn hóa xã hội….xin gửi về địa chỉ email: [email protected]

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn