Doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp khó trong thủ tục hành chính | Luật Sư Doanh Nghiệp VITV
Về khung khổ thể chế cho kinh tế tư nhân, nhiều doanh nghiệp vẫn có phản ánh, kiến nghị về khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, sự mâu thuẫn, không rõ ràng giữa các quy định pháp lý, nhiều quy định không hợp lý, không tương thích, tạo ra chi phí tuân thủ cao, can thiệp hành chính sâu vào quản trị nội bộ của doanh nghiệp.. Chính vì vậy, có nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng “Rào cản lớn nhất ở khu vực kinh tế tư nhân là tư duy quản lý bằng mọi giá. Nghĩa là nhìn thấy hiện tượng mới ngoài xã hội là ban hành luật để quản lý. Chất lượng thể chế chưa đạt được mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra. Với chủ đề này, bàn về những khó khăn mà khu vực kinh tế tư nhân gặp phải, đặc biệt là trong bối cảnh đang chống chọi với dịch Covid-19, chương trình LSDN tuần này sẽ phản ánh câu chuyện: Doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp khó trong thủ tục hành chính
► Ấn Đăng ký ngay và nhấn chuông để nhận các thông tin mới nhất về kinh tế Việt Nam 2021 – bản tin tài chính doanh update 24/7

► Kênh thông tin chính thức của VITV
© Bản quyền thuộc về VITV
#VITV #TinKinhTeMoi #TinTucMoiHomNay

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn