Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp thủy sản, việc phát sinh này không chỉ thủ tục và hồ sơ, kéo theo đó là thời gian để lấy mẫu, kiểm nghiệm, hoàn thiện hồ sơ và chờ nhận cấp giấy mới. Bất cấp này gia tăng thêm nhiều thứ cho cả doanh nghiệp lẫn cơ quan nhà nước.

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn