(CLO) Nhiều người dân bất ngờ khi thời gian làm thủ tục hành chính được rút ngắn còn 5-10 phút sau khi thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mô hình Chính quyền đô thị bắt đầu từ 1/7.
Xem link gốc tại:

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn