các em đã biết phản ứng thuận nghich là một phản ứng 2 chiều. vậy làm cách nào để biết phản ứng xảy ra chiều thuận hay chiều nghich khi tăng nhiệt độ, tăng áp suất. , hay giảm nhiệt độ giảm áp suất thì dịch chuyển cân bằng bằng sẽ như thế nào. thì trong video này có một cách mẹo mà chúng ta không cần phân tích nhiều cũng sẽ biết cách xác định tính thuận hay nghich của một cân bằng hóa học dịch chuyển theo chiều thuận hay ảnh.

#cânbằnghóahọc #canbanghoahoc #ảnhhưởngcủanhiệtđộápsuấtđếncânbằnghóahọc #anhhuongnhietdodencanbanghóa10 #dịchchuyểncânbằng #tínhthuậnnghichcủaphảnứnghóahọc #ảnhhưởngcủaápsuấtdếndịchchuyểncânbằng #ảnhhưởngcủaápsuất #cácyếutốảnhhưởngđếncânbằnghóahọc #hóahọc10cácyếutốảnhhưởngcânbằng #hoa10cacyeutoanhhuongcanbanghoahoc #canbanghoahoc #hóa10cânbằnghóahọc

Nguồn : https://hanhchinh.com.vn